This page contains a Flash digital edition of a book.
Voit käydä kysymässä listausta työhistoriastasi myös työ- ja elinkeinotoimis- tosta (edellyttäen, että olet aiemmin asioinut TE-toimistossa ja antanut nämä tiedot sinne).Mikäli olet kadottanut työtodistuksia, voit tiedustella todistus- jäljennöksiä suoraan työnantajilta, mikäli kyseiset yritykset vielä toimivat.


Työhakemuksen tulee olla lyhyt ja ytimekäs (maks. 1 sivu), samoin ansioluet- telon (maks. 2 sivua). Kerro selkeästi, kuka olet ja mitä osaat. Vankilataustaa ei tarvitse erityisesti korostaa, mutta mikäli työhistoriassasi on vapausrangais- tuksen/-rangaistusten vuoksi pitkä tauko, niin syy on hyvä mainita, koska asia tulee joka tapauksessa ilmi ennemmin tai myöhemmin. Työnhakusi kannalta on parempi, että työnantaja tietää siitä heti. Mikäli asia tulee esiin yllätyksenä vasta mahdollisessa haastattelussa, niin se saattaa pahimmassa tapauksessa päättää haastattelun saman tien, jollei työnantaja koe sinun olleen rehelli- nen. Vaikka onnistuisitkin salaamaan taustasi ja saamaan paikan, on salailun kanssa pidemmän päälle raskasta elää. Työyhteisöissä keskustellaan työn lomassa ja tauoilla paljon myös henkilökohtaisista asioista. Mieti, haluatko edes päästä töihin sellaiseen paikkaan, jossa sinua ei hyväksytä sellaisena kuin olet? Vaikka sinulle menneisyys olisi menneisyyttä, niin työnantajille menneisyydellä on merkitystä jo eri aloilla tehtyjen työvuosien ja hankitun työkokemuksen takiakin. Hakemusta ja ansioluetteloa laatiessasi mieti, miten haluat tuoda taustasi ilmi ja yritä samalla löytää asioista jotain positiivista esim. kertomalla, mitä olet menneisyydestäsi oppinut ja mitä haluat tulevai- suudelta. Meillä jokaisella on oma historiamme ja vaikeista elämäntilanteista selviytyminen kertoo sinusta paljon enemmän kuin ansioluettelon selittämät- tömät, pitkät työelämästä poissaolojaksot. Kerro myös selvästi, jos olet tehnyt vankilassa työtä (kaikki työ on työkokemusta!) tai opiskellut.Mainitse hakemuksessa myös, mikäli olet suorittanut erilaisia passeja, kortteja tai sertifikaatteja (esim. ensiapukortti, hygieniapassi, anniskelupassi, työturvalli- suuskortti, tulityökortti, märkätila-asentajan sertifikaatti, jne.).


Vaikka vakioasiakirjamallien käyttö helpottaa hakemuksen vastaanottajan työtä kokemuksesi hahmottamisessa, niin yhtä ainoaa oikeaa mallia ei näiden työnhakuasiakirjojen kirjoittamiseen ole, vaan elämänhistoriasi ja persoonalli- suutesi saavat näkyä myös hakemuksessasi.Muista vielä lopuksi oikolukea hakemuksesi ja ansioluettelosi ja varmista, ettei niihin ole jäänyt asia- tai kirjoitusvirheitä ja että vastaanottajan tiedot ovat hakemuksessa oikein. Muista lähettää hakemus ajoissa, ennen hakuajan päättymistä.


18


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33