This page contains a Flash digital edition of a book.
 Palkkatuki


Palkkatuki on tarkoitettu asiakkaan työllistymisen edistämiseen silloin, kun tuottavuuden arvioidaan alentuneen osaamisen/ammattitaidon puutteiden, työttömyyden keston, vamman tai sairauden (suhteessa työtehtävään) tai jonkin muun syyn johdosta. Palkkatukea voidaan myöntää määräaikaisen tai toistaiseksi voimassaolevan työsopimuksen perusteella. Palkkatukea voidaan myöntää myös oppisopimuskoulutukseen. Työ- ja elinkeinotoimisto arvioi, onko palkkatuki tarkoituksenmukaisin keino edistää työttömän työnhakijan työllistymistä. Keskeistä arvioinnissa on, parantaako palkkatuettu työ työttö- män ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa, ja edistääkö se näin hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille. Palkkatuki maksetaan työnantajalle. Lisätietoa palkkatuesta: www.te-palvelut.fi→ Työnantajalle→ Löydä työntekijä→ Tukea rekrytointiin


→ Palkkatuki, tai suoraan tästä linkistä: www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/palkkatuki/index.html


Alle 30-vuotias työtön työnhakija voi saada TE-toimistosta Sanssi-kortin, jolla hän voi osoittaa töitä hakiessaan työnantajalle, että työnantaja voi hakea hänen palkkaamisekseen palkkatukea. Lisätietoa Sanssi-kortista (alle 30v.): www.te-palvelut.fi→ Työnhakijalle → Nuoret → Töihin → Työllisty nuorten


Sanssi-kortilla! – tai suoraan tästä linkistä: www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/nuoret/toihin/nuorten_sanssi_kortti/index.html


Yli 30-vuotias työtön työnhakija voi vastaavasti saada TE-toimistosta Duuni- kortin, jolla hän voi osoittaa työnantajalle töitä hakiessaan, että työnantaja voi hakea hänen palkkaamisekseen palkkatukea. Lisätietoa Duuni-kortista (yli 30v.): www.te-palvelut.fi→ Työnhakijalle → Tukea työllistymiseen → Työllisty


Duuni-kortilla – tai suoraan tästä linkistä: www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/tyollisty_duunikortilla/index.html


Kannattaa huomata, että työnantajan saamasta palkkatuesta huolimatta kyseessä on aivan normaali työsuhde oikeuksineen ja velvoitteineen. Se, että työnantaja hakee ja saa palkkauskustannuksiin tukea, ei tee työstä millään tavoin vähempiarvoista. Olet työntekijä siinä missä muutkin!


16


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33