This page contains a Flash digital edition of a book.
 Uravalmennus


Uravalmennus tukee ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiyttämistä, ammatilliseen koulutukseen hakeutumista ja työelämävalmiuksien kehittämistä. Uravalmennus voi tulla kyseeseen esim. tilanteissa, kun ammatillinen koulutus puuttuu, tai kun kyse on työelämään palaamisesta, henkilöllä on harkinnassa alan vaihtaminen, yrittäjyys tms. Uravalmennusta voit saada 40 päivää vuodessa. Lisätietoa uravalmennuksesta: www.te-palvelut.fi→Työnhakijalle→Tukea työllistymiseen→ Uravalmennuksella valmiuksia palata työmarkkinoille, tai suoraan tästä


linkistä: www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/uravalmennus/index.html


 Työhönvalmennus


Työhönvalmennuksella on tarkoitus tarjota asiakkaalle tukea työmarkkinoille siirtymiseen ja siellä pysymiseen. Työhönvalmentaja auttaa henkilökohtai- sesti, kun etsit sinulle sopivaa työpaikkaa. Hänen ohjauksellaan löydät ja tuot esille osaamisesi ja vahvuutesi työmarkkinoilla. Työhönvalmennusta voit saada 50 tuntia vuodessa. Lisätietoa työhönvalmennuksesta: www.te-palvelut.fi→ Työnhakijalle→ Tukea työllistymiseen →


Työhönvalmentajan tuella työhön tai koulutukseen, tai suoraan tästä linkistä: www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/tyohonvalmentaja/index.html


 Kuntouttava työtoiminta


Kuntouttava työtoiminta voi lisätä mahdollisuuksiasi työllistyä ja on tarkoitettu niille, jotka ovat olleet työttömänä pidempään. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on totuttautua työelämän pelisääntöihin ja parantaa henkilön elämänhallintaa. Kyseessä ei ole työsuhde. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestää kunta. Toiminta sijoittuu yleensä kunnan eri toimi- pisteisiin tai yhdistyksiin avustaviin tehtäviin. TE-toimiston ja kunnan virkailija laativat kanssasi aktivointisuunnitelman, jossa sovitaan kuntouttavasta työ- toiminnasta ja sen sisällöstä. Lisätietoa kuntouttavasta työtoiminnasta: www.te-palvelut.fi→ Työnhakijalle → Tukea työllistymiseen → Kuntouttava


työtoiminta – kunta tukee työllistymistäsi, tai suoraan tästä linkistä: www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/kuntouttava_tyotoiminta/index.html


15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33