This page contains a Flash digital edition of a book.
Lisätietoa yrittäjyydestä löydät internetistä mm. seuraavilta www-sivuilta: www.uusyrityskeskus.fi www.yrityssuomi.fi www.yrityskummit.fi www.naisyrittajyyskeskus.fi www.finnvera.fi www.yrityshelsinki.fi www.perustayritys.fi www.eezy.fi


TE-toimiston työnhakupalveluita (www.te-palvelut.fi)


 Työkokeilu


Työkokeilu on työ- ja elinkeinotoimiston palvelu, joka ei ole työsuhde. Työ- kokeilun tavoitteena on tukea ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiyt- tämistä tai paluuta työmarkkinoille. Työkokeilun kautta voit saada eväitä jatkopolullesi työhön tai koulutukseen hakeutumiseen ja selvittää soveltu- vuuttasi itseäsi kiinnostavalle alalle. Lisäksi saat arvokasta, tuoretta työkoke- musta ja -taitoja, mahdollisesti suosittelijan, josta voi olla apua hakiessasi seuraavia työpaikkoja – unohtamatta tietenkään rahallisia etuja (tarkista oikeutesi etuuksiin TE-toimistosta ja Kelasta). Kun olet tehnyt itsesi ja


13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33