This page contains a Flash digital edition of a book.
9


3 – een toelating van de Federale overheids- dienst (FOD) Mobiliteit en verkeer om de auto als dusdanig in het verkeer te brengen.


Na nog wat discussiëren ben ik uiteindelijk ge- woon door het keuringsstation terug naar buiten gereden.


In de dagen die volgden contacteerde ik de Gen-


koop te wensen over zodat de vorige eigenaar dit nummer opnieuw liet inslaan.


Bij de Gentry Motor Car Company stelde mijn vraag geen enkel probleem, binnen de kortste keren had ik de gevraagde documenten.


Met die twee officiële attesten richtte ik me tot de FOD met het verzoek me een document te bezorgen dat een inschrijving zou toelaten. In de week na de aanvraag ontving ik een bevestiging met dossier- nummer en de belofte mijn vraag zo spoedig mogelijk te behande- len en men zou me verder op de hoogte houden. Zo spoedig mo- gelijk betekent dus op een over- heidsdienst zo’n goeie zes maan- den ! En na zes maanden stellen ze dan dat dit soort zaken in feite niet onder hun verantwoordelijk- heden vallen en dat ze me bijge- volg niet kunnen helpen.


try Motor Car Company en de British Motor Heri- tage Trust met het verzoek me de gevraagde documenten af te leveren.


Heritage kon me echter niet verder helpen om- dat zij alleen maar opzoekingen kunnen doen op basis van het originele chassisnummer maar Richard legde me wel uit hoe het systeem in Engeland werkt.


De wagen staat namelijk op een onderstel met alle mechanische voorzieningen van een Triumph Herald uit 1966 en werd door de Gentry Motor Car Company in de zeventiger jaren voorzien van een koetswerk sterk gelijkend op dat van een MG TF uit 1954.


Dergelijke voertuigen worden na ombouw door een controleur van het ministerie (DVLA) ge- keurd en er wordt een nieuw chassisnummer toegekend (VRO number= vehicle registration office number) Dit nummer werd destijds ui- teraard in het chassis geslagen maar blijkbaar liet de leesbaarheid op het ogenblijk van de ver-


OK dan maar terug naar Paul - de


betrokken stationschef – met de twee documen- ten van Gentry en het antwoord van de FOD.


“Geef me dat ganse bundeltje e’s hier” zei hij, “Ik ga dat inscannen en naar onze hoofdzetel in Geel sturen met de vraag om een oplossing. Over enkele dagen heb je antwoord. Ik bel je wel even op.”


Die paar dagen werden een paar weken maar toen kreeg ik inderdaad een telefoontje waarin hij zei dat het attest met betrekking tot het chassisnummer kon aanvaard worden maar dat ik toch nog een document moest hebben van de FOD om de wagen in het verkeer te kunnen brengen en hij gaf me de naam van de man aan wie ik mijn schrijven moest richten. Ik deed dit en kreeg binnen de week weer een ontvangst- bevestiging met dossiernummer etc. En dan was het weer wachten. Zo’n vier maanden later kwam het antwoord waarin werd gezegd dat er geen enkel attest van de Federale overheids- dienst nodig was want dat alle documenten met betrekking tot deze auto perfect in orde waren.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60