This page contains a Flash digital edition of a book.
8


Hij was meteen klaar wakker en realiseerde zich dat hij Jean stevig in zijn armen had. Met de nodige uitleg en verontschuldigingen draaide hij zich op zijn andere zij.


“Ja, ja, kruip nu maar ver genoeg op uwe kant en blijf daar ook liggen hé. Ik ben nog altijd niet voor de mannekes.”


“Nee, nee natuurlijk niet, ik overigens ook niet hoor, maar mijn vrouw jong ! Wat een stuk ! Ik kon er niet afblijven”


“Ik ben er nochtans zeker van dat ik helemaal niet op haar lijk” antwoordde Jean.


Ze schoven elk zo dicht mogelijk naar hun bed- rand en de rest van de nacht verliep rustig. Ze


sliepen heerlijk maar sindsdien hebben ze wel nooit meer samen het bed gedeeld. Ze reden trouwens ook nooit meer samen een MG week- end.


MG plezier met een nachtelijke knuffel ?? Kan er blijkbaar ook al eens bij horen.


Het verhaal, dat reeds flink wat jaren oud is, is authentiek, maar omdat wij niemand in verle- genheid willen brengen, zijn de namen verzon- nen. Temeer omdat ondertussen geen van beide nog lid is van onze club.


 Jos


GENTRY – HET VERVOLG


“ Meneer” zei de controleur van dienst, “kom e’s kijken, dat chassisnummer is recent terug inge- slagen”


Inderdaad, de man had gelijk het nummer was vers van de pers.


“Sorry, maar hier moet ik toch even de stationschef bijroepen”


Ik bevond me in een niet nader te noemen station voor automobielin- spectie en de be- doeling was om de Gentry die ik enke- le maanden tevoren had gekocht in te schrijven en officieel in het verkeer te brengen.


De stationschef – laten wij hem verder Paul noemen - was meteen ter plaatse en kon ui- teraard alleen maar de vaststelling beamen. Bovendien stelde hij onmiddellijk dat het hier om een kit-car ging en dat hij deze niet zo maar kon en mocht aanvaarden. Er volgde een lange dis- cussie en Paul trok zich terug in zijn kantoor om – met betrekking tot de te volgen procedure -


zijn hoofdzetel te contacteren. Het telefoonge- sprek duurde minstens 15 minuten en de mede- deling na afloop was duidelijk : hij kon dit voer- tuig niet verder keuren en om dit eventueel wel te doen moest ik volgende documenten voorleg- gen :


1 – een toelating van de fabrikant, in casu de Gentry Motor Car Com- pany aan vorige eige- naar om het chassis- nummer opnieuw in te


slaan. 2 – een attest van de Gentry Motor Car Company dat de wagen wel degelijk bij hun werd ge- bouwd.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60