This page contains a Flash digital edition of a book.
6


NIEUWS VAN HET BESTUUR L


de Best


e naa a


nt l


Het aantal leden en partnerleden heeft, zoals naar jaarlijkse gewoonte, de 170 bereikt.


uurvrga ri se de ng


Op de bestuursvergadering is besloten dat de facebook-pagina van onze club gevolgd en eventueel bijgestuurd zal worden door bestuurslid Annick Saessen. De bedoeling van deze pagina is info geven aan onze leden en geïnteresseer- den en een link te zijn naar onze website.


Er is ook besloten enkel nieuwe leden toe te laten die een MG bezitten of de intentie hebben er een kopen, zoals vermeld staat in onze statuten.


C b gaz lu ma ine “ o h Fl or t e Thr teotl ”


Op vraag van verschillende leden / bestuursleden om alle foto's in onze magazine in kleur te drukken zoals de front- en achterpagina werd een offerte gevraagd van de laatst verschenen clubmagazine. Een full-color foto magazine kost niet het dubbele maar bijna het viervoud. Dat mooie idee hebben we dan maar opzij geschoven, want volgens de jaarlijkse boekhouding slorpen de kosten van de magazi- ne ongeveer een derde van de jaarlijkse ledenbijdragen op!


C bes lu fet 20 14 t r ve a in e rv ng g va e Wk -a eup Dine n d r


Historic van onze jaarlijkse Wake-up Dinner: Ontstaan in 2006 nadat het jaarlijks MG feest, zomerfeest 2005, De Paella-Valencia-avond 2004 en de Spaanse avond 2003, dringend aan vernieuwing waren. Het toenmalig bestuurslid en actueel lid Inge Colson kwam met het idee van een winterfeest en be- dacht het concept “Wake-up Dinner”. Vanaf het ontstaan heeft het drie locaties gehad, éénmaal in t' Zavel Genk, éénmaal in Pietersheim Lanaken en vijfmaal in de Orangerie Bokrijk. De laatste locatie had het meeste succes met een maximale bezetting van 101 personen.


Nieuw concept: Na de zevenjaarlijkse Wake-up Dinner's wordt het tijd een totaal nieuw concept en tijdstip ervoor te bedenken. Het bestuur doet een oproep aan de leden om ideeën aan te brengen, deze kunnen dan uitgewerkt worden door een nog te vormen werkgroep. Suggesties en/of concepten kunnen gestuurd worden naar het secretariaat of gemeld worden aan een bestuurslid.


C ba e e lu bdg n pi n


Eindelijk is er een clubbadge en clubpin! Op initiatief van onze voorzitter is er een ontwerp van clubbadge en pin ontwikkeld. Na goedkeuring van het ontwerp is de badge en pin gemaakt met een oplage van 100 stuks. Beiden zijn nu te koop via de Clubshop.


MGeert C


D ges l


o ri t & aut urs py gh l i bierd


tede i omatie o lce e ar estik l.


e MGCub Lmb nf r


i


e rech n te urg vw k z an o p gee nk l f de gev l n e ee wje aa prklj iz ogen di ort lee


De vra wo eik i e ef nd e i


e vo voin ui e opasn o


e nt ord lj hed btr fe e ht nalvn vn cprghts e gen lgt bj de aut ur() vn ht btref nde ar e


e s a e e fe


ee a oyi tik l


ns aeik wrdn gesed vo t ht te se f gebuikn v


o e te


t l or al da r e an de i


n ni t vrke eik n he l bad gpu-


e e erd lj t cub l


e n au ursehtn vo es n e rc e or tkte n af elbedin-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60