This page contains a Flash digital edition of a book.
55


Terug aangekomen aan het Catarakske konden wij met een beetje vertraging aan de heerlijke BBQ beginnen. Het was een gezelli- ge doen en er werd heel wat afgela- chen en gepraat en iedereen was het er over eens, het had gesmaakt.


Omstreeks 14.00 h werd het dan tijd om aan de namiddag rit van onge- veer 53 km te beginnen. Deze keer reden wij de andere kant op en weer was het genieten van dit Haspen- gauwse moois. Ergens halfweg was er een kleine stop voorzien aan de voor velen onder ons goed gekende brouwerij van Kerkom. Hier konden wij genieten van iets fris en voor de liefhebbers het lekkere plaatselijke brouwsel.


Daarna ging het terug rich- ting startplaats want zoals vorig jaar waren er dit jaar ook weer mooie prijzen te winnen met een door Francis ingerichte gratis tombola met een totaal waarde van meer als 1500 euro. Het is te veel om al de winaars op te noe- men maar ik wil toch vermel- den dat onze Urbain Lam- brichts met de eerste prijs ging lopen, een bestekkoffer ter waarde van 985 euro.


Laat ik ook nog vermelden


dat deze prachtige rit nog werd bekrachtigd door het schitterende lenteweer, weliswaar een beetje fris, maar velen hadden de dakjes opengegooid om te genieten van de heerlijk schijnende zon. Velen heb ik horen zeggen dat zij de rit opnieuw gaan rijden als al de bomen in bloesem staan, want dan gaat zij nog prachtiger zijn. Omstreeks 19.00h gin- gen de laatste deelnemers voldaan naar huis.


Bedankt Francis, en nu op naar nr 7.  Paul Vanbrabant


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60