This page contains a Flash digital edition of a book.
51


uitgelegd aan de aandachtige deelnemers. Dat het niet altijd gemakkelijk was zag men aan de gezichten en zelfs de meesters kwamen enkele keren niet goed overeen.


Omstreeks 11.00h werd er dan een pauze ingelast om nu eens rustig een koffietje te drinken en er werd al dadelijk druk gediscu- teerd over hetgeen men geleerd had.


Dan begon het tweede gedeelte van de les en deze zou zowat tot 13.00h duren. Dan werd het hoge tijd om krachten op te doen want er waren grote dikke boterhammen met ambach- telijke kaas of kip – kap voorzien. Even was het stil, want iedereen genoot van dit lekkers.


Daarna begon het gedrum opnieuw, want na- tuurlijk was er ook een praktische proef voor- zien en Jos had een schitterend ritje, met al de verschillende manieren van navigeren in ver- werkt, uitgeschreven.


Toen hij met zijn koerscommissarissen naar de verschillende controle punten vertrok werden op de vertrekplaats de deelnemers een voor een losgelaten op de inmiddels opgedroogde wegen. Dat het geen eenvoudige opgave was voor de leerlingen bleek op het einde van de dag. Van de 38 die vertrokken waren kwamen er 35 terug aan in Kerkom. Daarvan waren er ook nog eens 5 die hun routeblad niet afgaven omdat er toch niet veel opstond. De 3 anderen kozen er voor om rechtstreeks door te rijden naar huis. Er was er zelfs eentje bij die maar 33 van de +/- 90 km ver was geraakt en toen maar besloot om rechtsomkeer te maken om zich naast de gezellig ronkende houtkachel van de taverne van de brouwerij te instaleren en te wachten op de terugkeer van de anderen.


OPENINGSRIT 7/04/2013 Zoals de naam het al zegt is dit de eerste rit van een nieuw seizoen van veel MG plezier. Annick Saessen samen met compagnon Johan namen ditmaal het initiatief om er een prachti- ge rit van te maken. Zij kozen ervoor om rich- ting Hageland te trekken, een ritje van een kleine 100km door velden, bossen, fruitplanta-


Nochtans waren er ook enkele uitschieters bij die de rit tot een goed einde brachten. Zo waren er Marc Lijnen en Guido Awouters die met hun witte Escort het parcours foutloos afreden. Ook noemenswaardig is Tony Van- derborght die met zijn 10 jarige dochter Lisa, zij had nog nooit een roadbook gezien, op de elfde plaats eindigde met maar 5 fouten en Luc Van de Weyer die alleen reed en dus alles zelf moest doen en die op plaats 16 aankwam met maar 11 fouten. Uiteraard werden zij har- telijk door de jury gefeliciteerd voor deze knappe prestatie.


Vermelden wij nog dat er slechts 6 teams de blokkaderit foutloos reden en 16 teams de visgraat. Een aantal deelnemers miste op on- begrijpelijke manier de letter U. Waarschijnlijk waren zij te druk bezig met de andere op- drachten. Uiteindelijk bleek dat de visgraat de meeste slachtoffers maakte bij de nieuwelin- gen alhoewel er ook meer ervaren teams even tot zeer lang op de dool gingen. Zij die er niet uitkwamen zagen het niet meer zitten en ver- volgden hun weg zonder de proef af te wer- ken.


Het werd na aankomst nog een gezellig sa- menzijn en iedereen was het er over eens, het was een vermoeiende, leerrijke maar plezante dag en zeker voor herhaling of bijscholing vatbaar.


Bedankt Jos, Fritz en zijn vrienden en ook de helpers van dienst, inschrijvingen, commissa- rissen, fotografe en personeel van de brouwe- rij van Kerkom.


 Paul Vanbrabant.


ges en dit allemaal via kleine, smalle en holle wegjes.


Van het weer hadden zij niet te klagen want de zon was al van ‘s morgens van de partij en dus was het niet verwonderlijk dat een groot deel van de deelnemende cabrio’s omstreeks


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60