This page contains a Flash digital edition of a book.
50


NAVIGEREN … MAAR HOE? Navigeren maar hoe doe je dat buiten de door ons gekende bolletje – pijltje methode. Wel onze voorzitter Jos Laureyn speelde al lang met het idee om daar eens een les over te geven


Op zondag 24/04/2013 was het dan zover. In de brouwerij van Kerkom bij Sint Truiden, zijn geliefkoosde vertrek- of aankomstplaats, werd er al s’morgens om 9.00 h bijeen gekomen voor het volgen van een cursus navigeren.


Tegen de verwachting in had Jos 44 wagens die ingeschreven waren en hij had dan ook nog eens een week voordien wegens organisa- torische redenen een hoop gegadigden moeten afwijzen.


Ondanks de slechte weersomstandigheden, er was een laagje sneeuw gevallen en het had goed gevroren, waren toch 40 van de 44 wa- gens komen op dagen. Twee daarvan namen ook niet deel aan de praktische proef. Sommi- gen waren zelfs met hun oldtimer maar de meesten met hun modernere voertuigen.


Omstreeks 9h30 was de zaal zo goed als vol en daar er koffie a volonté voorzien was wachtte Jos nog even op enkele laatkomers.


Van heinde en ver kwamen zij afgezakt zelfs vanuit het Nederlandse Eindhoven en de Ant- werpse Kempen alwaar er nog meer sneeuw gevallen was.


Met een kwartiertje vertraging begon dan de les. Jos gesteund door de ervaren helper Fritz Leys van de oriëntatie club midden Brabant gaven een prachtige uitleg over de verschil- lende manieren van navigeren. Iedere deel- nemende ploeg had een mooi leerboek en meetlatje gekregen om de les te kunnen vol- gen. Voor het andere schrijfgerief en attribu- ten die nodig waren moesten ze zelf zorgen aan de hand van een aan hen bezorgd lijstje.


Tijdens de les werden zowel bolletje – pijltje als visgraat, blokkaderit, ingetekende lijn, pijlen en puntenrit en blinde lijn deskundig


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60