This page contains a Flash digital edition of a book.
5


topdag te wachten staat, zowel wat betreft de rit, de locaties en de culinaire omkadering. By present !!


Ondertussen heeft onze clubshop ook enkele begerenswaardige nieuwigheden. Aan u te ont- dekken waar wij over praten. Wij kunnen alleen verklappen dat het kwaliteitsvolle en onmisbare items zijn voor elk rechtgeaard clublid.


Ook nu nog ‘n hele grote merci aan alle mensen – en dat zijn in casu alle actieve leden – die er voor zorgen dat de club een clubleven heeft meer dan de naam waardig.


Tot onze meest actieve leden behoren zeker onze organisatoren. Zij besteden veel tijd en moeite om hun evenement vorm te geven. Maar - en nieuw is dit niet - zij vragen nogmaals om de spelregels toch een beetje te respecteren. Zij stellen immers vast dat nog steeds een groot aantal mensen zich aanbiedt op de dag van de rit zonder voorafgaandelijk inschrijving noch betaling. (voor zover dit gevraagd was natuur-


lijk) Deze gang van zaken bemoeilijkt ten zeerste het werk van de organisator, niet alleen met betrekking tot het aantal roadbooks en rallypla- ten maar vooral wanneer bepaalde zaken wer- den voorzien zoals eten, een aandenken etc. Respecteer daarom aub de vooropgestelde in- schrijvingsdata !


Ander nieuws en mededelingen van het bestuur worden u elders in dit blad meegedeeld door Geert.


En om helemaal te eindigen hopen wij dat de zomer nu e’s eindelijk begint zodat wij nog veel zon en hééééél veel MG plezier krijgen tijdens de volgende drie maanden. Bij leven en welzijn.


Your sincerly,


Jos Laureyn Voorzitter


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60