This page contains a Flash digital edition of a book.
49


peringen en omstreeks 16.00h werd onze stand een beetje te klein om iedereen een plaatsje te geven. Het was dan ook weer die gezellige MG sfeer die er daar in de lucht hing en vele bezoekers bleven dan ook even bewonderend naar dat spektakel staan kijken. Ook de dia reportage die op het tv toestel van Dirk werd afge- speeld, en die een samenvatting gaf van onze ritten evenals de clubshop, uitgebaat door Angelo en Irene kon rekenen op grote belangstelling.


Omstreeks 18.00h was het sluitings-


ook tijd om naar huis te rijden want om 19.30h werden wij in het club lokaal de Venne ver- wacht voor de 2° plezante MG Limburg Club quiz waarover elders in dit blad meer uitleg.


Op zaterdag 16 maart waren Jos en ik niet aanwezig maar waren wij naar Brussel alwaar de jaarlijkse algemene vergadering van de BFOV plaats vond met aansluitend de eerste BFOV Club Night. Op de vergadering werden enkele interessante punten voorgesteld zowel voor het oldtimerstatuut als over de werking van het BFOV. Dit laatste zal waarschijnlijk nog wat stof doen opwaaien maar wij houden U natuurlijk op de hoogte.


Zo, nu terug naar Genk. De verantwoordelijken voor de stand vertelden ons dat het op zater- dag een rustige bezoekersdag was geweest maar dat er toch veel belangstelling was voor onze mooie stand.


De zondag morgen om 9.30h waren de eerste helpers aanwezig om de stand te openen en toen om 10.00h de deuren open gingen duur- de het niet lang voor de eerste nieuwsgierigen zich aan bij ons meldden. Het zou nog een drukke dag worden en het werd ook echt ge- zellig toen wij en onze bezoekende leden kon- den proeven van de lekkere taarten, ons ge- schonken door de bijna jarige Marc Lathou- wers waarvoor onze hartelijke dank.


Natuurlijk kon men daarnaast ook nog genie- ten van een drankje en enkele kleine versna-


tijd en werden de bezoekers verzocht om de hallen te verlaten en zo konden wij dan aan de afbraak van de stand beginnen. Dank zij de hulp van enkele leden die waren blijven plak- ken ging dit als een fluitje van een cent en een goed uur later was alles opgeruimd en werden de kelen nog eens gesmeerd met de kleine overschot drank die er overbleef want er was dit jaar goed doorgefeest. Onze penningmees- ter hoefde dan ook alleen (na goedkeuring van de aanwezigen) maar enkele blikjes Spawater weer mee te nemen.


Het was dus al te samen een druk weekend en het had nog drukker geweest als het evene- ment van Peter en Ann, een ritje met kinderen van de Kids in Hasselt op woensdag niet was afgelast door de slechte weersomstandighe- den. Maar nu al weten wij dat uitstel geen afstel zal zijn en wij daar later zeker ons goed hart zullen tonen.


Er blijft mij dus zoals steeds, iedereen, zowel de helpende als de bezoekende leden heel hartelijk te bedanken voor hun vrijblijvende inzet en tijd die zij spenderen om onze club zo levend te houden.


Tot volgend jaar.  Paul Vanbraban


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60