This page contains a Flash digital edition of a book.
47


2DE GROTE PLEZANTE MG CLUB LIMBURG QUIZ In 2012 stelden Dirk en Karolien Leysens voor de eerste maal “De grote plezante MG Club Limburg quiz” voor. Deze eerste keer was meteen een schot in de roos maar daar dit koppel van uitda- gingen houdt en wel weer eens iets nieuws willen uit dokteren gaven zij dit jaar de fakkel door aan Johan en Annick Ilsbroux.


Place to be, ons clublo- kaal “De Venne” in Genk waar er op 15 maart 2013 om 20.00h de samenkomst voorzien was voor aan dit plezan- te evenement deel te nemen. Er kwamen uit- eindelijk 36 deelnemers opdagen en die werden netjes in groepjes ver- deeld over acht tafels.


Onze Jos Laureyn en Geert Strobbe waren de juryleden en Marie-Lou zorgde voor de foto’s en tafelbediening. Elke groep moest een naam hebben en zo ontstonden de Eburonen, de 5 pintjes, de bokkenrijders enz.


Terwijl Johan de beamer bediende, gaf Annick geruggensteund door hun dochtertje een woordje uitleg over de werkwijze van de quiz.


Dan werd het tijd om aan de eerste van vier quiz rondes te beginnen. De eerste ronde was de alfabetronde waar de antwoorden begon- nen met de letter van het alfabet en zo van A


tot Z. Er waren gemakkelijke maar ook al en- kele moeilijkere onderwerpen. Verschillende vragen gingen gepaard met een afbeelding op het grote scherm en er werd al dadelijk wat af gelachen en geschertst met de oplossingen.


Nadat iedereen de lijst had afgewerkt was het tijd dat de jury de punten uittelden en werd er natuurlijk ook voor een natje gezorgd. De uitslag werd dan geprojecteerd en dan kon- den wij aan de volgende ronde beginnen.


Zo was er ook nog een


ronde over alge-


mene dage- lijkse en


wereld- reld- wijde


gebeur- tenis- sen,


een ronde met herkenning van verschillende logo’s, herkenning van Europese vlaggen en een foto ronde met getrukeerde foto’s. Met deze laatste werden twee tot drie bekende aangezichten door elkaar gemixt en moest men raden wie er in verborgen was. Tussen elke ronde werden de punten uitgeteld en voor gesteld aan de deelnemers en natuurlijk werd er wat afgelachen met zijn medespelers.


Het werd uiteindelijk een spannende strijd want verschillende teams waren erg aan elkaar gewaagd. Het werden tenslotte “de Eburonen” die met hun team met de eerste prijs gingen


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60