This page contains a Flash digital edition of a book.
O w ij l


L


ndanks het kwakkelende weer hebben we dit seizoen al mogen genieten van een hele hoop aangename activiteiten. De weergoden waren de organisatoren dan wel niet altijd even goed gezind, maar dat weerhield heel wat deelnemers niet om op het appel te verschijnen. Een uitgebreid verslag van al deze activiteiten mogen jullie verwachten verderop in dit clubblad.


Zoals zo vaak mogen we onze “huisredacteur ter plaatse” , Paul Vanbrabant, weer heel dankbaar zijn voor zijn uitgebreide verslagen ter plaatse die telkens weer aantonen dat de afwezigen ongelijk heb- ben. Zoals jullie aan dikte van dit clubblad kunnen zien heeft hij deze keer echt wel zeer goed zijn best gedaan om iedereen ervan te overtuigen om aan zoveel mogelijk activiteiten deel te nemen. Laat jullie in elk geval niet misleiden door de wel erg korte inhoudsopgave, er is meer dan genoeg leesvoer om een paar uurtjes, laten we hopen op een terrasje in de zon, te kunnen slijten. Vooral om de verslagen te illustreren hebben we een groot aantal foto’s toegevoegd. De- ze keer werd extra aandacht besteed aan de duidelijkheid van de foto’s. Ondanks alle in- spanningen is het echter niet altijd mogelijk om elke foto even duidelijk af te printen. De weergave van de foto is immers afhankelijk van een aantal factoren en beperkingen zoals de gebruikte software, de resolutie van het aangeleverde materiaal, … . Mochten er ech- ter leden zijn die mogelijkheden weten om dit euvel te verhelpen, alle hulp is welkom. Voorts kunnen jullie de voorstelling van een aantal nieuwe activiteiten terugvinden zoals- het MG Weekend naar Hunsruck georganiseerd door onze voorzitter, een evenement ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van WO I in 2014, enz. Voor een tussenstand van het clubkampioenschap moeten jullie echter nog even wachten tot de volgende edi- tie.


Rest er mij alleen nog jullie veel leesplezier te wensen en tot gauw op één van onze acti- viteiten.


B A R T G H E L E N R E D A C T I E


AFSU


L ITING TEK TEN V S


OOR D


E VOL END G


E EDI


TIE: 15 AU


GUS


TUS20 3 1


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60