This page contains a Flash digital edition of a book.
70


The New DIN 25201: Reference Testing and Verification Testing


Junker Testing’s new require- ments: Reference tests


The previous test regime under DIN 65151 only required a single test cycle to determine the self-loosening be- havior of the fastener under test. Not only does the new DIN 25201 require additional test equipment, such as a washer, but it also introduces two new test cycles: reference testing and veri- fication testing.


To start the reference test, the fastener must be placed securely in a Junker Test Bench and the displacement var- ied until the point when it self-loosens after 300 load cycles, plus or minus 100 load cycles at a frequency of 12.5 Hz. Once this initial reference test dis- placement has been discovered, the


ARTICLE 3: How to Conduct the Reference Test and Verification Test


Determining the self-loosening behavior of fasteners according to the new DIN 25201 has become a whole lot more complicated. But that means components and products will be a whole lot safer. Vibrationmaster CEO Morten Schiff describes new reference and verification testing requirements in this third in a series of four ar- ticles about the new DIN 25201.


fastener should undergo three subsequent reference tests to ensure that the effective displacement is correct and the results are consistent. This means running the same test again, but with fresh fastenings and washers and under exactly the same con- ditions. Maintaining consistency is very important, because the test report will require the exact test conditions to be precisely recorded.


Conducting the verification tests


The objective of the next stage is to test the performance of the securing element of the fastener and to find out at what point it starts to loosen. There must be 12 verification tests for each set of measurements recorded from the reference test. This is a significantly greater requirement than with the old DIN 65151. Each verification test must be performed on the fastener, with its locking mechanism in place, until it either loosens or 2,000 load cycles have been completed. The 12 tests must measure and


record the following variables: n


The pre-stressing force


n The transverse displacement under load n The number of load cycles.


Yeni DIN 25201: Referans Testi ve Doğrulama Testi MAKALE 3: Referans ve Doğrulama Testleri Nasıl Gerçekleştirilir


Yeni DIN 25201’ e göre bağlantı elemanlarının kendinden gevşemeli yapısını belirlemek daha karmaşık bir hale gelmiştir. Fakat bu, bileşenlerin ve ürünlerin çok daha güvenli olacağı anlamına gelmektedir. Yeni DIN 25201 hakkındaki dört makalelik yazı dizisinin üçüncüsü olan bu makalede Vibrationmaster CEO’su Morten Schiff yeni referans ve doğrulama testi gerekliliklerini açıklamaktadır.


Junker Testi’nin yeni şartları: Referans testleri


DIN 65151 kapsamındaki önceki test sistemi, bağlantı elemanının ken- dinden gevşemeli yapısını belirlemek için sadece tek bir test döngüsünü gerektiriyordu. Yeni DIN 25201 ise, sadece ek test materyalleri istemekle kalmamakta aynı zamanda referans testi ve doğrulama testi olmak üzere iki yeni test döngüsünü de tanıtmaktadır.


Referans testine başlamak için bağlantı elemanı, Junker Test Tezgahı’na ve 12.5 Hz. frekansında 300 yük devrinden sonra artı veya eksi 100 yük devrinde kendiliğinden gevşediği noktaya kadar değişiklik gösteren uzaklığa güvenli bir şekilde yerleştirilmelidir. Bu ilk referans testi uzaklı- ğı keşfedildiği zaman, uzaklığın doğru ve sonuçların tutarlı olduğundan emin olmak için bağlantı elemanı, üç tane ardıl referans testinden geçi- rilmelidir. Bu durum, aynı testi bir kez daha fakat yeni bağlantı eleman- ları ve pullarla ve tam olarak aynı şartlar altında gerçekleştirmek anla- mına gelmektedir. Tutarlılığı korumak çok önemlidir çünkü test raporu, test şartlarının aynen kaydedilmesini gerektirmektedir.


Doğrulama testlerinin düzenlenmesi


Bir sonraki aşamanın amacı, bağlantı elemanının koruma unsurunun performansını test etmek ve hangi noktada gevşemeye başladığını bul-


maktır. Referans testinde kaydedilen her bir ölçüm kümesi için 12 doğ- rulama testi yapılmalıdır. Bu durum, eski DIN 65151 testi ile kıyaslan- dığında önemli ölçüde büyük bir gerekliliktir. Her bir doğrulama testi, bağlantı elemanı üzerinde, kilitleme mekanizması ile birlikte gevşeyene veya 2000 yük döngüsünü tamamlanana kadar gerçekleştirilmelidir. Bu 12 test, aşağıdaki değişkenleri ölçmeli ve kaydetmelidir:


n Ön gerilim gücü


n Yükün altında çapraz uzaklık n Yük döngüsünün sayısı


Test sonuçları sadece test edilen bağlantı elemanlarının özel çapları için kullanılabilmektedir. Bu durum çok açık bir nokta gibi görünse de, pek çok üreticinin bu şartı bulundurmayan eski DIN 65151 test sistemi altında, sadece kilitleme aletlerinin bağlantı elemanları çeşitlerinin bir çapı üzerindeki koruma etkilerini test ettiği bilinmektedir. Daha sonra 5/16 cıvata üzerindeki Junker Test sonuçlarının muhtemelen 7/16 cıvata üzerinde uygulanmasının da uygun olacağı varsayılmıştı. Bu artık kabul edilir bir durum değildir; bu temelde oranlandırılan bağlantı eleman- ları, yeni DIN 25201’i başarısızlığa uğratacaktır. Ayrıca bu durum, pek çok üreticinin ürün çeşitlerinin, yeni standarda göre tekrar test edilmesi gerektiği anlamına da gelmektedir.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124