This page contains a Flash digital edition of a book.
Un Vers Daniela Voicu


îmi ling rănile juvenile cu limbă de viaţă. atârnă din cer îngerii cu corzile harpelor rupte


mă tulbură albul ca şi infinitul dintre iubire şi destin.


neiertător, timpul urcă pe o scară de valori unde ţine în mână harta faptelor bune.


te iau de mână


întind o mână spre cer eu nu mai pot cere nimic...


mă priveşte neiertător Dumnezeu, ne ceartă pe toţi


iubirea nu e aşa simplă,ne spune El este ca şi viaţa – doar un vers


depinde cum îl reciţi.


One Verse Daniela Voicu


I lick my juvenile wounds with the tongue of life. The angels hang from heaven with broken string harps.


It disturbs me, white as infinity, between love and destiny.


Unforgiving time climbs on a scale of values, it holds in its hands good deed’s map.


I take you by the hand, extending another to the sky. I cannot ask for anything else…


Unforgiving God looking at me; He argues with all.


Love is not so simple, says He. It is like life – only one verse,


it depends how you recite it.


“The Tango” by Trey Ratcliff


PAGE 16 ∙ Year I ∙ Issue #1


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48