This page contains a Flash digital edition of a book.
OBJAVY NA ROTUNDE JURKO I. časť


Discoveries at the Jurko Rotunda part I Entdeckungen an der Rotunde „Jurko“ Teil I.


Jozef Dorica


Foto Jozef Dorica


▲ Rotunda sv. Juraja zo severu. The St. George (Juraj) rotunda from the north. Rotunde des hl. Georg von der Nordseite


Neďaleko Piešťan, nad obcou Nitrianska Blatnica, stojí dodnes v lesoch ukrytý malý kamenný Kostol sv. Juraja. Vznikol v dávnych dobách. Od svojho začiatku niekoľko storočí bol živým stánkom kresťanskej viery. Potom neskôr, na dlhý čas ľuďmi opustený, takmer zanikol. Napokon prestál všetky nepriazne osudu, aby nám dnes dokladal a pripomínal naše národné kresťanské korene v jeho viac ako tisícročnej existencii.


V


edie k nemu viacero značených turistických ciest. Od Nitrianskej Blatnice je vzdialený približne


5,5 km. Kto sa k nemu vydá po tejto trase, ocitne sa na veľmi starej historickej ceste, ktorá v minulosti spájala Ponitrie s Považím, pokračujúc na Moravu. Jurko, ako kostolík ľudia už stáročia volajú, akosi dlho unikal pozornosti a záujmu historikov. Jeho vznik bol vminulosti datovaný do obdobia renesancie, do 30. rokov 16. storočia. Mladšia baroková úprava - prístavba veže a prestavba interiéru z roku 1777 - výrazne zmenili jeho vzhľad. Začiatok nového spoznania oveľa staršej


28


Not far from Piešťany, above the village Nitrianska Blatnica, the little stone Church of St. George (Sv. Juraj) has stood hidden to this day. It was built in ancient times. For several centuries since it’s beginning, it was a lively stand for the Christian faith. Later it was abandoned and almost completely disappeared. In the end, it has weathered much adversity and today stands as proof and a reminder of our nation’s Christian roots and their more than thousand-year existence.


Unweit von Piešťany, oberhalb der Ortschaft Nitrianska Blatnica, steht, versteckt in Wäldern, bis heute die kleine Steinkirche des hl. Georg (zu Slowakisch: Kostol sv. Juraja). Ihr Ursprung geht auf längst vergangene Zeiten zurück. Seit Anbeginn ihrer Zeit war sie ein belebter Ort des christlichen Glaubens. Später, von den Menschen für lange Zeit verlassen, wäre sie beinahe in der Versenkung verschwunden. Letztendlich überstand sie jedoch alle Widrigkeiten des Schicksals, damit sie uns mit ihrer über eintausend Jahre andauernden Existenz heute an die christlichen Wurzeln unserer Nation erinnern kann.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60