This page contains a Flash digital edition of a book.
5


NIEUWS VAN HET BESTUUR Le


dn t eaanal


176 leden inclusief partnerleden telt onze club nu! Ve


r z g bsurs dn kiein etu lee


Het einde van het werkjaar 2012 is in zicht. De eerst volgende clubbijeenkomst is de jaarlijkse Algemene Vergadering op zondag 3 februari 2013, de uitnodiging volgt midden december 2012. Twee bestuursleden, onze voorzitter Jos Laureyn en bestuurslid Dirk Leyssens, zijn ontslagnemend en kunnen hun kandidatuur stellen om herverkozen te worden voor de volgende drie jaren. Er is ook nog één plaats vacant in het bestuur.


B FOV m az e ag in


Op verzoek van BFOV hebben we onze actuele ledenlijst 2012 doorgestuurd. Ze gaan ieder aangesloten lid een lidkaart bezorgen met de volgende vermeldingen: naam van het lid, de club waar hij of zij b ij aangesloten is en het individueel aansluitnummer bij de BFOV. Deze kaart zal in de toekomst de gedrukte versie van de kortingsbonnen vervangen om enig voordeel te bekomen bij een bezoek aan beurzen, evenementen en andere. Begin 2013 zullen ze via de magazine van januari aan ieder lid die in de ledenlijst is opgenomen een lidkaart bezorgen. De wet op de privacy wordt volledig nageleefd en eenieder kan op gelijk welk ogenblik zijn persoonlijke gegevens opvragen, verbeteren of laten schrappen.


Sosopn rs


Acht sponsors ondersteunen reeds onze club. Twee nieuwe sponsors worden in onze magazine opgenomen. Deze zijn Anglo Service en Mecanic Services.


Leeb rag dnijd e 20 13


Op de bestuursvergadering van 5 oktober 2012 is met unanimiteit van stemmen de ledenbijdrage voor 2013 verhoogd van € 42,50 naar € 45,00.


R tnitekaledr 203 ne 1


Op 9 november 2012 zijn de ritten-organisatoren bijeengekomen in Hotel De Venne om de rittenkalender 2013 samen te stel- len. Deze kalender wordt voorgesteld op de jaarlijkse Algemene Vergadering 2013.


W -p d e akeu inr 20 13


Deze datum kan je reeds noteren: zaterdag 2 maart 2013. Locatie: idem als de vorige 5 jaren: Orangerie Bokrijk.


M CL-u G qiz 201 3


Ons partnerlid Annick Saesen neemt de MGCL-quiz-fakkel over van Dirk Leyssens. Deze quiz gaat door op 16 maart 2013.


MGeert


Coyrig t & auers ctn p DeM h G Clu


et ld lierd


tu rehe b Limu


gse e ino at bce e art e .


e g ij d brg vz


f rm ie o e gvo e ie vort e n u e op e f gb ike ik ls


w kan o en eke f d e lgn d


r t ordli e er(s


p ge n le w e aanp o vlo ie


ijz erefne ht n ve op hs e e erefne artkei l srakej lik wrdn gse o e et ld vor al d o it ht teassn o eru n van d


De veanwo ejkhid bt fed e ale n van c yrig t n aueu rehe gn li t b e autu ) van ht bt fed


an n t vekerdlik e in ht c bb


ie e lu lad gpu-


r e ej e


t rs ctn vor tkse n afbe in- o e tn e eld


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48