This page contains a Flash digital edition of a book.
41


HET JAAR 2012


Beste vrienden en vriendinnen. Op het ogenblik dat ik dit schrijf zit het jaar 2012 er zo goed als op. Enkel de Nacht v.d. Doenker Wegskes moet nog gereden worden. Al bij al is het een succesvol jaar geweest met veel activiteiten. Met een elftal ritten georganiseerd door onze leden was de kalender goed


gevuld, ritten die in alle vormen ons werden voorgescho- teld. Er waren dagritten en halve dagritten, de ene iets natter als de andere maar niet iedereen kan de weergoden beïnvloeden. Ook waren er ritten met lekker eten en ook de terrasjes werden op de schamele zonnige dagen uiter- mate gesmaakt. Iedereen bedankt voor de organisatie van deze prachtige dagen en ook iedereen bedankt die vol enthousiasme aan deze uitstappen deelnam. Buiten de ritten waren er na- tuurlijk ook nog andere evenementen gepland. Zo waren er natuurlijk de winter en herfstwandelingen, de algemene vergadering, de Wake-Up diner, de quiz, de beurs in Genk, de nationale MG Day ditmaal in Luxemburg, de madam- menrit, de Beneluxtoer met onze Nederlandse vrienden en zeker niet te vergeten de uitstap naar het Engelse Lake District.


Ook deden wij mee aan enkele sociale evenementen zoals het rekentaalblad in Beringen en het Huis in de stad in Tienen. Dan waren er nog enkele activiteiten buiten de club zoals de 2 daagse van Chateau Bleu, de driedaagse van onze vrienden van MG Sud, de Ivano’s rit enz. Als kers op de taart was er echter het grote verjaardagsfeest van onze geliefde MG B. vijftig jaar, dat moest gevierd worden en het werd dan ook een feest. Tot ver buiten de provin- ciegrenzen kwamen de liefhebbers afgezakt om van deze


dag een onvergetelijk spektakel te maken. Deze organisa- tie kreeg nog een vervolg in het Autoworld museum in Brussel en op de Six Houres van Spa. Dit alles maakte, dat het toch een goed gevulde kalender werd in 2012 en als ik al ergens iets vergeten ben, gelieve mij dan te veront- schuldigen want bij het schrijven van dit verhaaltje ver- schrik ik mij toch van de drukke agenda die wij achter de rug hebben.


Dat dit alles slaagde is natuurlijk ook te danken aan de tomeloze inzet van onze leden en hun partners. Speciale dank wil ik geven aan de stuwende kracht achter dit alles, onze voorzitter Jos en natuurlijk niet te vergeten zijn Make, ons Marie-Lou. Tesamen waren zij overal aanwezig om de club te steunen en te promoten. Vergeten wij zeker niet het vele werk dat ons Marie-Lou in de vele foto repor- tages gestoken heeft zodat wij en ons nageslacht op de website nog veel kunnen nagenieten van deze fijne dagen. Natuurlijk wil ik ook de rest van het bestuur bedanken voor hun inzet om onze club zo levendig te houden. Over levendig gesproken, welkom aan de nieuwe leden en de nieuwe wagens, hopelijk zien wij hen dikwijls terug op een van de organisaties in 2013.


Zo dit was het laatste verslagje van 2012. Met deze beloof ik, dank zij jullie aanmoedigingen, voor 2013 met dezelfde overtuiging verslagjes te blijven schrijven. Ik wens ieder- een via deze weg een prettige Kerst en een vrolijk Nieuw- jaar en nogmaals, moest ik in dit verslag iemand of iets vergeten zijn, laat het mij weten in ik zal dit zeker recht zetten in het volgend clubblad.


Met vriendelijke groeten,  Paul Vanbrabant.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48