This page contains a Flash digital edition of a book.
37 FOLLOW THE LEADER 2012


Follow the leader of ook bekend als De Herfstrit is buiten de Nacht van de Doenker Wegskes, de laatste MG Club Limburg rit van het jaar.


Zoals de voorgaan- de jaren is deze rit een plezier voor chauffeur en pas- sagier omdat er hier niet dient gezocht te worden naar de juiste weg,


via het bekende bolletje-pijltje systeem. Onze Jos Laureyn, inrichter van deze rit heeft het systeem meegebracht vanuit Duitsland waar hij mee deed aan een Midget tref- fen.


De meesten onder onze leden kennen de werkwijze al meerdere jaren, maar voor de leken hier toch een klein woordje uitleg. Er zijn in deze rit twee onontbeerlijke wagens. Deze die op kop rijdt en deze die als laatste rijdt. In dit geval waren dat vooraan


de


groene B van Jos en achter- aan de blauwe B van Jos Macken. De twee chauf- feurs kennen ook de rit en iedereen die meerijdt hangt tussen die twee wagens. Het is de bedoeling dat bij elke wegverandering de wagen die de leider volgt op die situatie blijft staan en de hele rij die volgt de juiste richting aanwijst. Juist voor de laatste wagen voegt hij dan weer in. Zo- doende spelen de deelnemers dan ook om beurt een keer of twee voor politieagent tijdens de rit. Tweede voordeel is dat iedereen die meerijd kan genieten van de omgev ing zonder op een roadbook te moeten volgen.


Nu naar de rit zelve. Hoe Jos het weer gelapt heeft weet niemand, maar tussen de vele met regen gevulde dagen weet hij er een prachtige met zon overgoten dag uit te kiezen. Omstreeks 13.00 H kwamen de eerste wagens toe op Jos zijn lievelingsvertrek- en aankomstplaats, de brou- werij van Kerkom bij St Truiden, een pracht locatie in een historisch kader met een mooie taverne met groot terras. Dankzij de zon liep dit terras al snel vol want met 39 deelnemende wagens, bijna allemaal MG’s was de op- komst weer behoorlijk. Iedereen was dan ook in vrolijke


stemming en dat kwam misschien ook deels door het heerlijke gerstenat dat daar nog steeds gebrouwen en genuttigd kan worden.


Omstreeks 14.00H en na een korte briefing door Jos, werd het tijd dat we aan de rit begonnen. De enkelen die met de dakjes nog dicht waren toegekomen gooiden die snel open en toen vertrokken we voor een heerlijke balade door het glooiende landschap en op de à la Jos bekende wegeltjes en straatjes. Deze keer had hij gekozen voor een aller-retourtje naar Hoegaarden, (ge weet wel, van dat troebel lekker biertje) en dat was een schitterend idee want hierdoor werden nog vele onbekende wegjes ont- dekt. Na een kwartiertje was er een klein oponthoud, want onze clubfotografe Marie-Lou had hare echtgenoot Jos bevolen om ergens ten velde een omleidingske te maken, zodat zij van iedere deelnemer apart, een foto kon nemen. Noch Jos n,och een van de deelnemers durfde daar iets tegen in te brengen.


Met een beetje vertraging kwamen we dus omstreeks 15.40H aan in de brouwerij van Hoegaarden. Hier was er een algemene stop voorzien en konden de deelnemers genieten van het plaatselijk brouwsel (of iets anders). Het zal zowat kwart voor vijf geweest zijn toen er opnieuw verzameld werd voor de terugkeer naar Kerkom. Ondanks dat het frisjes werd bleven de dakjes open en werden de jassen en sjaals maar boven gehaald,


want ieder- een wou nog wat profiteren


van de laatste


zonnestra-


len. Op- nieuw


werden we


door heerlijke wegjes en knusse dorpjes geloodst om een klein uurtje later aan te komen op de eindbestemming.


De echte bleven nog even op het terras zitten maar het merendeel zocht toch de fijne gezellige warmte op in de brasserie alwaar natuurlijk weer wat afgepraat en gela- chen werd. Iedereen was het er over eens dat het een fijne dag was geweest en het werd al stilletjes donker en ook een beetje erg koud toen de laatsten moe maar tevre- den huiswaarts keerden.


Bedankt Jos en Marie-lou, maar ook dank aan het aanwe- zige spook, de heks, en aan blondie en natuurlijk aan alle deelnemers voor de geweldige dag.


 Paul Vanbrabant


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48