This page contains a Flash digital edition of a book.
30 IVANO’S OLDTIMERRIT


Het was een stralende zon die op zondag 9 september 2012 omstreeks 9.00 uur in Voort bij Borgloon 34 oldti- mers verwelkomde. Plaats van vertrek, het clublokaal van boogschutterij Sint Sebastiaan. Hier kregen al de deelne- mers een ontbijtje en samen met het roadbook ook nog een zak appelen en snoep en niet te vergeten de rally- plaat. Van al de deelnemers waren er 8 wagens van MG Club Limburg, wij waren dus weerom goed vertegenwoor- digd ondanks dat dit geen MG Club rit was.


Na het ontbijt vertrokken de eerste wagens en al onmid- dellijk werd er een vraag gesteld voor de quiz die Ivan Cologne in zijn rit verweven had. Hier moest men zeggen welk merk van autoband men op zijn wagen had en er waren er niet veel die dit wisten. Van daaruit reden wij via mooie wegen richting Tongeren om dan via het Mergelland terug te keren naar Zichen-Zussen-Bolder alwaar er ‘s middags een heerlijke maaltijd op ons wachtte. Men kon kiezen tussen Vol-au-vent of Bouletten met frietjes en salade.


met zijn vrouw en dochter beginnen aan het uitdelen van de prijzen.


Tijdens het nuttigen van een glaasje Cava werden al de deelnemers beloond met een mooie prijs en als supple- ment kreeg iedereen ook nog een mooie genummerde linoleumsnede van de hand van de meester Ivan. Hij is namelijk, buiten zijn hobby’s als goochelaar, clown, com- puters en oldtimers ook nog eens kunstenaar. Hij past zijn technieken toe op etsen, kunstfotografie, boekbinden, zeefdrukken en linoleum snijden. Zoals U merkt een veel- zijdig persoon en ik kan er nog aan toevoegen de vader van een hartelijke familie.


Buiten de normale prijsuitreiking waren er ook nog enkele bijzondere prijzen voorzien. Zo was er een prijs voor de oudste auto, een Desotto van 1923, een prijs voor de verst komende (van Breda NL) en onze MG Club kreeg een


Na dat dit alles verorberd was vertrokken wij voor het namiddag- gedeelte richting de Voerstreek. Net zoals in de voormiddagrit had Ivan ook hier weer enkele quizvra- gen ingelast. Zo moesten wij gedu- rende de hele rit op bepaalde plaatsen de fouten op foto’s van enkele kastelen zoeken of gefoto- grafeerde voorwerpen een plaats geven. Hierin waren ook enkele strikvragen ingelast zoals: “Rara wat is het? Het heeft 1 been maar kan er niet op lopen, het heeft 2 vleu- gels maar kan niet vliegen, het heeft soms een bril maar kan niet zien en het heeft haar maar je kunt het niet kammen?” Het antwoord vind je hieronder in het verslag- je. Ondanks de zoektocht hadden we toch de tijd om een terrasje mee te pikken en toen wij uiteindelijk omstreeks 16.30h terug aankwamen in Voort werd er aldaar de laatste proef afgelegd. Zoals het hoort in een boogschut- tersgilde moesten wij daar natuurlijk ook boogschieten en na dat alle punten op geteld waren konden Ivan samen


beker voor de best vertegenwoordigde


club. Deze laatste werd door onze voorzitter Jos fier in ontvangst geno- men en zal te bewonde- ren zijn in de trofeeën kast in het clublokaal.


Na al de officiële dankwoorden aan al de medewerkers en sponsors was er nog tijd om samen tijdens het nuttigen van een drankje, een broodje hoofdkaas of een stuk taart rustig afscheid te nemen van iedereen. Het was tezamen met het ondergaan van de avondzon dat wij voldaan naar huis toereden.


Bedankt Ivan, familie en vrienden voor deze mooie dag en mijne NEUS jeukt al om er de volgende keer weer bij te zijn.


 Paul Vanbrabant


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48