This page contains a Flash digital edition of a book.
16 BERINGEN – REKENTAALBAD 2012


Net te laat voor publicatie in het septembernummer van ons clubblad, ontvingen wij volgende mail die ondertussen dus reeds drie maanden oud is maar die wij u zeker niet willen onthouden: Da


g alm l


Ik wi uli J le he beorgz d! 1


uli 1 oude gs ’


Nauurlj i


le aa,


l j le nog ens be n n voo uli ste


e


bbe 3 ki rs he


ik hebeb n we da ef ook ge a n hebeb n we oo eke f o’ he ke al d. Bnnekort ku n j le de lukse f o’ e lnk:ww a b k. Oo V Li bur ve


ms bove t


n om he oonm e , de di om- t i ng e t zl


n de i ossi ki t t


i n / pl auireki dan e t re ntaba


o rhe ke al d be j n. En lkee da n na de uizndi


k T m g wa t re ntaba ge


Ha eik dak vo Hopeik zj uli B ANK ! Me


rtlj ED n e lj


Sa h Gva s pe go s On r j


e nne uli


lj in j le vol nde ker wer va T


e


t vrindeike gr tnoee ra o rt


da gich mde r r dewis & Op dig


e weke voe n


PAST IJ R OR STAAT 4 4 |38 ER SAR G ARS@ER EN.B AH.OV T B ING


52 B INGEN | T 01 7 7 4 E|WW ER EN.B


W.B ING


1 4 6 6 | F 01 6 6 0| E


17 4 2


or de luke e oeng de smnwekir ng e ge


te ng ka e


n de pai!rtj z


w.fceoo comonde je p di benge s va


n de pa irtj om ekee bel n t chite kike


rwisnovoe ng ri n n l


n u dee he kike a a e


e e dake


n 8 nde n va bbe


re n de 1 klutr a ot e


r j le bidraj ge an he 0de e ekls t n mt het 6de


a e


t 1 gesagde re ntaba lerja e


la


nf ese ‘ nde n ere n m tmdi’ ge g n 6 omnt


rlu e ar en boee


uli e a vold e 7 oude n de s


ede e s e n. Vna nd va f 1u1 rbe j n vi:htp:/w benge n om e


e t ot s trugvi n o a vo


ke al d!


k lu ot s geomn va le a i titn ge nde p onz a bok vi


upeeke ro ri n de MG’ n e


e fce o avol ngede na 8 5 ka


e


t / ww. ri n.benlcole i r wer en on r tlj


vegeeik re ntaba n u en kort


rs hal n s nta ot oetle n ndt i


s vat t e s e lgge n! dure nde e uizndi


/ / lctonsreor 14 56 ke al d va e mke


inde e, luke e errike evanr rig ade po an f ot seln e n al ctviee


n le j te ng


/ c d/0# 1 n t a n!


REACTIES OP DE BENELUXTOUR 2012 Beste ,


Heel erg bedankt voor het fijne weekend , stuk voor stuk fijne mensen leren kennen en zeer mooie ritten gereden ! De weergoden waren ons ook goed gezind en de Luxemburgse wegen waren voor ons als een pretpark voor kinderen , dank u voor het fijne weekend !


groetjes Rita & Ronny Verbraeken Beste Pascal en Jos, MG TD


Hir e n en becriht va e ve e Vnm n i Heas he la e


a orge s he jm ea mr wa


nt wi bbe nde la j ha n wi z ut


n he


t Ne rlnds e ng a


dea e pa


nne ta .em


t heas na nog en uie ttrse pogi dde rag de r e age akt


oee le n i


ge agan. ( Dee a o wa er ko n op kkepa n.


Wi t


le uli e lj f t a n. n Tuni ng se ee out f ma , wi


j de ANWB m tn beln e s onz orze


j wiln j le nogmas be nke our a e mke


al


Me e


t vrindeike gr toe, Tun e e ca va


n Hek r da n vo n en ee ro s


lutln nit geuktom onz j ha


e dde f s e l a svo in va e lkt niche onttkise ng ! or he rga sre t o nie n va n de lu s i n he mt pri a nar ons zn ei n deorga ste was ge l g!


e MG na beoreh n drainde t niai


ae


e MG agelept e jn zinwi ej mt ve n nd vevoe ! ) Het wa nmi


ddes we l z a


rvage l


eket ocht e ope r l a olat da j de rout ee nit


r wer rie chtn t wi


n h n vol n ar mt en ride ged ja e e j nde a o de ut


e krigej n. Hel wedi !


e ig Hola lnd


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48