This page contains a Flash digital edition of a book.
11


te. Want ook al was ze niet aanwezig, toch wist ons Marie-Lou nog enkele leuke weetjes tussen de fotoreportage te plaatsen.


Gerustgesteld konden we iedereen wat beter informeren en genoten we van de rest van de dag. Toch gaf het een beetje een raar gevoel: geen Jos die dan met de ene en dan met de andere een praatje sloeg. Nergens een MG in een hinderlaag om mooie kiekjes te schieten. Geen Marie-Lou die iemand riep om eens even om te kijken …


Daarom willen we onze voorzitter en zijn madam toch nog eens op het voorplan zetten. Want door hun afwezigheid besefte iedereen weer wat dit koppel allemaal voor de club doet. En op een ledenvergadering of op een wake-up-dinner wordt dat wel eens gezegd, maar eigenlijk zouden we dat wel wat meer mogen doen!


Later vernamen we dat Jos eerst nog wat te eten gekregen had en rond 16


uur het ziekenhuis mocht verlaten. Blijkbaar heeft hij daar toen toch een beetje van de situatie geprofiteerd, want zijn Marie-Lou had enkele vestimentaire regels gekregen voor de thuisverple- ging. Wat hebben mannen toch met uniformkes?


Jos en Marie-Lou, we zijn ontzettend blij dat het uiteindelijk allemaal toch nog wel meegevallen is. En Jos: we hopen dat je intussen met ‘dat kleine euvel af- gerekend hebt’. Maar we rekenen wél op jullie aanwezigheid op ‘onze’ volgende rit!!!


 Chris Bartels DE GESCHIEDENIS VAN DE BOUGIE


Iedereen weet natuurlijk wel dat er in zijn auto ontste- kingskaarsen of in de volks- mond “bougies” zitten. Maar van waar ko- men die ? Wie vond die uit ?


Wanneer men


dit gaat uitspitten komt men terecht bij ene Edmond Berger, iemand die in de USA immigreerde vanuit Togo. Hij vond namelijk in 1839 een soort elektrische "sparking plug" uit. Feit is dat hij nooit een octrooi nam op zijn uitvinding en bovendien zou het nog veertig jaar duren vooraleer de eerste motoren met inwendige verbranding bestonden.


Andere bronnen geven de eer aan Joseph Etienne Lenoir. Geboren in België maar wonend en werkend in Frankrijk, die een nogal ruwe ééncilinder motor bouwde in 1859 en


die ook een elektrische vonk gebruikte om zijn motor - die op een mengsel van gas en lucht liep - aan de praat te krijgen. Dit soort motor was al snel verouderd en werd gevolgd door betere exemplaren zoals die ontworpen en gebouwd werden door Nikolas Otto.


Sommige geschiedschrijvers leggen dan weer de eer bij Sir Oliver Lodge, een Britse wetenschapper die een nogal ruwe versie van de bougie uitvond. Hij stichtte de "Lodge Sparking Plug Company" die nogal snel opgeslokt werd door de "Morgan Advanced Ceramics" in Rugby - Engeland. Rond 1900 kwam Nikola Tesla, een ingenieur uit Croatie uit met een "electric igniter" gebaseerd op zijn bevindin- gen en onderzoeken in verband met "alternating current electricity" en "rotating magnetic fields".


Uit wat vooraf gaat heeft u allicht reeds begrepen dat de "bougie" vele vaders heeft gehad maar een man komt de eer toe dat hij van de bougie een element heeft gemaakt dat nodig werd in ieders leven. Zijn naam was Albert C. Champion.


Hij werd in Parijs geboren in 1878 en niet alleen stichtte hij de zaak die nu nog altijd zijn naam draagt maar hij


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48