This page contains a Flash digital edition of a book.
N o L


og even en het jaar 2012 is alweer voorbij. In zoverre dat al niet gebeurd is wordt het nu tijd om onze autootjes klaar te maken voor een welverdiende winterslaap. Wanneer dit clubblad verschijnt zal ook onze laatste clubactiviteit, georganiseerd door onze voorzitter, al voorbij zijn. Gelukkig blijft gedurende de winterperiode het clubleven doorgaan, zij het dan op een iets lager pitje. Voor een exacte agenda van de komende clubactiviteiten is het nog even afwachten tot de Algemene Ledenvergadering in 2013.


Hopelijk biedt 2013 meer voorspoed dan 2012. Het afgelopen jaar 2012 hebben immers een record aantal bedrij- ven besloten om hun deuren te sluiten met natuurlijk op kop de belangrijkste werkgever voor onze provincie en ver daarbuiten, Ford Genk. Iedereen binnen de club zal ongetwijfeld wel iemand in zijn omgeving kennen of misschien zelf, al dan niet rechtstreeks, betrokken zijn bij deze sluiting. Langs deze weg willen we hen dan ook heel veel sterkte en goede moed toewensen. Hopelijk wordt er snel een alternatieve oplossing gevonden. Ook verontrustend is dat er in de pers meer en meer melding wordt gemaakt van ongevallen met oldtimers. Verderop in het magazine kan je al een artikel daarover lezen maar ook afgelopen week- end was dit onderwerp weer actueel toen er een bestuurder door een nog onbekende reden van de weg raakte en overkop in de gracht belandde. Aangezien het onderwerp veiligheid in de jaren ‘50, ‘60 en ‘70 helemaal niet “sexy” was en pas een hot item is geworden vanaf de jaren ’80, hebben deze ongevallen met oldtimers bijna altijd een catastrofale afloop tot gevolg. Extra voorzichtigheid blijft dus geboden uiteraard niet alleen met onze oldtimers maar ook in het dagelijkse verkeer. Graag zou ik toch ook de mensen willen bedanken die er zelfs nog op de valreep voor hebben ge- zorgd dat we jullie verslagjes en foto’s van de afgelopen activiteiten kunnen voorschotelen. Zoals jullie verderop zullen merken is er door omstandigheden deze keer jammer genoeg geen “Eine van Oos”. Hopelijk mogen we bij de volgende editie wel weer terug een verdienstelijk clublid in de bloemetjes zetten. Dit brengt ons in één weg bij “Pin up your MG” en hierbij nogmaals een oproep om foto’s binnen te sturen. De oogst voor dit jaar is momenteel op zijn zachts gezegd, heel mager. Daarom: “stuur vandaag nog binnen!!”


Graag zou ik jullie en jullie familie tenslotte nog op de valreep van 2012 toch fijne feestdagen wil- len toewensen en hopelijk tot snel op één van onze activiteiten in het volgende jaar.


B A R T G H E L E N R E D A C T I E


AFL I I G T SEN V R D O EN E E I I:1 EB AR 1 SUTN EKT


OO E V LG D DTE 5 F RU I203


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48