This page contains a Flash digital edition of a book.
78 ARTICLE 1: Introduction to the New DIN 25201 /MAKALE 1: Yeni DIN25201Tanıtımı


Understanding the new fastener testing standard DIN 25201


Demanding new test requirements could result in existing fastener product ranges becoming obsolete as they drop from specification lists. In a series of four articles, Vibrationmaster CEO Morten Schiff explains the important differenc- es between conducting Junker Testing of fas- teners for self-loosening behavior under the old standard, DIN 65151, and the new DIN 25201.


Updating a forty-year legacy of Junker Testing’s architect, Gerhard Junker


When it was first introduced in 1969 by engi- neer Gerhard Junker, the Junker Test, as it be- came known, represented a huge step forward for fastener testing. Junker Testing became the recognized global standard for testing the self- loosening behavior of fasteners under trans- verse loading conditions by vibration testing. Junker Test benches are the mainstay of fas- tener product testing as prescribed by the origi- nal DIN 65151, which is an internationally recog- nized symbol of quality, safety and security in the fastener industry.


Awareness of the new DIN 25201 in the fastener industry is poor!


But there are still manufacturers and customers in the fastener industry who are unaware that the old standard, DIN 65151, has been superseded, and that a much tougher new test regime is in place. They are in danger of losing competitive advan- tage, and their products could simply drop out of the market. That’s because, unless a re-testing program is initiated, many fastener products lack- ing test certification to DIN 25201 will begin to dis- appear from engineers’ specifications.


Morten Schiff


Vibrationmaster ApS / info@vibrationmaster.com


Following the publication in 2010 of the new DIN 25201, that has all changed. Certainly, the new DIN builds on the original DIN 65151 defined by Junker, but it takes things much further in set- ting out exactly how to conduct the vibration testing of fasteners. For the first time, the new DIN allows researchers, test engineers and clients worldwide to conduct fastener vibration tests that gen- uinely compare like with like. This also gives greater confidence to engineers specifying components, because the testing standards of critical fasteners are so much tougher than under DIN 65151.


Whilst the original DIN 65151 only specified that vi- bration testing must be conducted using a Junker Test Bench, the new DIN 25201 sets out exactly how the testing must be completed. It introduces new mandatory requirements to conduct refer- ence and verification tests that compare the self- loosening behavior of bolted joints; requires the use of a washer during testing; and sets out strict test reporting procedures.


Many international standards evolve incremental- ly, so although deviation from the latest standard


is not ideal, the impact on component safety and reliability can remain within acceptable tolerances. However, the new standard for testing the self-loosening behavior of fasteners using vibra- tion testing is so advanced and substantially different compared to the previous standard, that not testing fasteners to the new standard could immediately impact negatively on product safety and reliability.


To find out more about the new DIN 25201 and its requirements Yeni bağlantı elemanı test standardı DIN 25201


Yeni test şartları talebi, var olan bağlantı elemanı ürün çeşitlerinin şart- namelerden kaldırılarak kullanılmamasına neden olabilir. 4 makaleden oluşan bu yazı dizisinde; Vibrationmaster yöneticisi Morten Schiff, bağ- lantı elemanlarına, kendinden gevşemeli hareketler için eski standart DIN 65151 kapsamındaki Junker testi ile yeni DIN 25201 testinin uygu- lanması arasındaki farklılıkları açıklamaktadır.


Junker Testi mimarı Gerhard Junker’ın 40 yıllık mirasının güncellenmesi


Junker testi, 1969 yılında mühendis Gerhard Junker tarafından ilk defa tanıtıldığı zaman, bağlantı elemanları testi için çok büyük bir adımı temsil etmişti. Junker testi, kendinden gevşemeli bağlantı elemanlarının çapraz yükleme koşulları altında titreşim testi için dünya çapında bilinen bir standart haline gelmiştir. Bağlantı elemanı endüstrisinde uluslarara- sı düzeyde tanınan ve kalite, emniyet ve güvenlik sembolü olan orijinal DIN 65151 tarafından saptandığı üzere; Junker Test tezgâhları, bağlantı elemanı ürün testinin ana dayanak noktasıdır.


Yeni DIN 25201’in 2010 yılındaki tanıtımının ardından, tüm bu durum değişmiştir. Tabi ki yeni DIN, orijinal DIN 65151’in üzerine inşa edil- miştir; fakat bağlantı elemanları titreşim testinin nasıl uygulanması gerektiği ile ilgili noktaları daha da ileriye taşımıştır. Yeni DIN; araş- tırmacılar, test mühendisleri ve dünya genelindeki müşterilere bağlantı


elemanı titreşim testlerini uygulama imkânı vermektedir. Ayrıca; kritik bağlantı elemanlarının test standartları, DIN 65151’e göre çok daha zor olduğu için, bu durum bileşenleri belirleyen mühendislere de güven vermektedir.


Yeni DIN 25201’in bağlantı elemanları endüstrisindeki tanınır- lığı yetersiz!


Fakat bağlantı elemanları endüstrisinde hala eski standart DIN 65151’in yenilendiğinin ve daha sağlam bir test yönteminin yürürlükte olduğunun farkında olmayan üreticiler ve müşteriler bulunmaktadır. Bu durumda olanlar, rekabet avantajını kaybetme ve ürünlerinin pazardan silinmesi tehlikesi ile karşı karşıyalar. Tekrar test etme programı uygulanmazsa, DIN 25201 test sertifikası olmayan pek çok bağlantı elemanı ürünü, mü- hendislerin şartnamelerinden silinmeye başlayacaktır.


Orijinal DIN 65151, titreşim testinin, Junker test tezgâhı kullanılarak gerçekleştirilmesini belirtirken; yeni DIN 25201, testin tam olarak nasıl tamamlanacağını göstermektedir. DIN 25201, kendinden gevşemeli cı- vatalı bağlantılarını karşılaştıran kaynak ve tasdik testlerinin düzenlen- mesi için yeni zorunlu şartları göstermekte, test sırasında pul / rondela kullanımını gerekli bulmakta ve sıkı test raporlama yöntemlerini içer- mektedir. Pek çok uluslararası standart, aşamalı olarak oluşmaktadır; bu nedenle en son şartlarda mevcut olan standarttan sapmak ideal ol-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132