This page contains a Flash digital edition of a book.
dan iemand anders. Iedereen heeft immers z’n goede en slechte kanten. Het is al vervelend genoeg als je ergens minder goed in bent dan de rest, dan kun je juist wel wat hulp gebruiken! Geen reden is goed genoeg om iemand te pesten! Heb je je wel eens afgevraagd waarom je eigenlijk meedoet met pesten? Misschien ben je wel bang om zelf gepest te worden en wil je wel helemaal nietmeedoen met pesten maar durf je niet te weigeren. Het kan zijn dat je het stoere gedrag van de pesters interessant vindt en denkt daardoor bij de groep te horen. Je hebt bewondering voor de pesters en zou willen dat jij durfde wat die pesters wel durven. Als dat zo is moet je eens even heel goed nadenken. Is pesten eigenlijk wel stoer? Nee, helemaal niet. Weet je wat pas stoer is? Als jij tegen die pesters durft te zeggen dat zemoeten ophouden met pesten! Zoek kinderen op die het ook niet leuk vinden dat er gepest wordt en probeer samen het pesten te stoppen. Voor iemand die gepest wordt is het heel belangrijk om te weten dat er ook kinderen zijn die dat gepest helemaal niet leuk vinden. Als jij zo iemand bent is het misschien goed om dat te vertellen aan degene die gepest wordt. Hierdoor weet hij of zij dat hij niet helemaal alleen is.


 Wanneer je toekijkt. Wanneer je ziet dat iemand gepest wordt is het belangrijk om het niet geheim te houden. Je moet er voor zorgen dat bijvoorbeeld je juf of meester het te weten komt. Misschien durf je dit wel niet. Dan kun je het beter aan iemand anders vertellen die je vertrouwt, je vader of moeder bijvoorbeeld. Zij kunnen samen met jou bedenken wat je het beste kan doen om te zorgen dat het pesten stopt. Je moet niet denken dat je klikt wanneer je vertelt dat er gepest wordt, het is juist heel erg dapper van je! Vooral degene die gepest wordt, zal je erg dankbaar zijn!


 Wat moet je doen als er in jouw klas gepest wordt. De meeste kinderen vinden dat gepest eigenlijk helemaal niet leuk. Soms doen ze wel mee omdat ze bang zijn om zelf gepest te worden. Als er kinderen lachen wanneer er iemand gepest wordt of zelf meedoen, denken de pestkoppen dat ze stoer zijn en gaan ze er mee door om zo indruk temaken op andere kinderen uit de klas. Wanneer de meelopers en de toekijkers laten merken dat ze dat gepest helemaal niet leuk vinden en dat het niet stoer is om te pesten zie je meestal dat het pesten al snel minder wordt. De pesters willen namelijk graag doen wat de andere kinderen leuk vinden. JUIST MEELOPERS EN TOEKIJKERS KUNNEN HEEL VEEL DOEN OM HET PESTEN TE LATEN STOPPEN! Laat merken dat je het gepest niet leuk vindt en ga naar de juf of meester.


 Samenvatting: - Pesters: stop nu onmiddellijk met pesten! - Word je gepest, praat er dan op school en thuis over. Je mag het niet geheim houden!


- Ben je een meeloper of toekijker: laat merken dat je het gepest niet leuk vindt en ga naar de juf of meester.


3.4 De anti-pest regels. Daarnaast hanteren we de volgende specifieke anti-pestregels en -afspraken;


Ik doe niets bij een ander kind, wat ik zelf ook niet prettig vind. Als iemand mij hindert dan zeg ik:” Stop, hou ermee op.” Als dat niet helpt, vraag ik de juf of meester om hulp. Ik help anderen om zich aan de regels te houden. Ik hou handen, voeten en spullen bij mezelf. Iedereen is anders, dat is voor mij gewoon. We noemen elkaar bij de voornaam. Als ik kwaad ben, probeer ik eerst samen te praten. Als dat niet helpt, vraag ik de juf of meester om hulp.


Beleid besproken in teamvergadering d.d. 29-11-2012 en 11-12-2012 Beleid besproken in MR vergadering d.d. 26-11-2012


6


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12