This page contains a Flash digital edition of a book.
3.3 Het klassengesprek. In de eerste week na de zomervakantie worden in een klassengesprek de volgende punten aan de orde gesteld. (Wees erop alert geen namen te noemen en niet beschuldigend te zijn. Het moet een open gesprek worden waarin de verantwoordelijkheid bij de hele groep komt te liggen. )


Pesten:  Wat is pesten?


 Als je voor jezelf nadenkt, weet je zelf wel of jij wel eens pest, gepest wordt, een meeloper bent of toekijkt. (geen antwoorden geven)


 Wanneer je zelf pester bent. Waarom pest je? Misschien heb je er nooit echt bij stil gestaan maar je moet er toch een reden voor hebben als je iemand pest? Kinderen pesten niet zomaar. Vaak hebben ze zelf een probleem waardoor ze zich erg rot voelen, ze zoeken dan een slachtoffer om zich op af te reageren. Dat is toch niet eerlijk, diegene kan het toch ook niet helpen dat jij je rot voelt? Bovendien los je hierdoor je probleemniet op.Misschien voel je je even wat beter omdat je merkt dat je niet de enige bent die verdrietig of boos is maar uiteindelijk zal het niet helpen. Niemand kan een probleem helemaal in z’n eentje oplossen. Je kunt hulp vragen van je vader of moeder, een goede vriend of vriendin, je opa of iemand anders die je vertrouwt en waarvan je denkt dat die jouw probleem serieus neemt.


 Probeer je eens te verplaatsen in degene die je pest. Hoe zou jij je voelen? Misschien is het moeilijk om je voor te stellen hoe iemand die gepest wordt zich voelt. Zeker als je zelf nog nooit gepest bent. Kinderen die gepest worden voelen zich meestal erg verdrietig. Ze denken dat niemand hen aardig vindt en voelen zich machteloos omdat ze niet weten hoe ze het pesten moeten stoppen. Dan vinden ze zichzelf minder dan anderen, soms is het zelfs zo erg dat ze zichzelf gaan haten. Ze vertrouwen niemand meer, denken dat iedereen hen voor de gek houdt en voelen zich nergens meer veilig. Misschien zag jij dat pesten meer als een spelletje en had je het niet zo bedoeld maar STOP NU ONMIDDELLIJK MET PESTEN! Het is logisch dat je niet alle kinderen even aardig vindt en dat hoeft ook helemaal niet maar je moet niet gaan pesten. Zoek gewoon vrienden of vriendinnen waar je wel goed mee op kunt schieten en laat andere kinderen met rust.


 Wanneer je zelf gepest wordt. Waarschijnlijk weet je niet waarom de anderen jou zo pesten. Je weet wel dat je dat pesten heel vervelend vindt en dat je zou willen dat het stopte. Je vindt het moeilijk om aan de juf of meester of je ouders te vertellen dat je gepest wordt. Toch moet je dat wel doen. WORD JE GEPEST, PRAAT ER (THUIS EN OP SCHOOL) OVER. JE MAG HET NIET GEHEIM HOUDEN! Wanneer je vertelt wat er aan de hand is, dan pas kun je geholpen worden omhet pesten te voorkomen. Denk ook eens na over of het wel pesten was? Of was het misschien toch meer plagen? Uiteraard moet je wel aangeven dat je het in ieder geval niet prettig vond en graag wil dat het niet meer gebeurt. Gebeurt het weer, dan is het pesten.


 Wanneer je een meeloper bent. Probeer te bedenken waarom diegene die je kent gepest wordt. Draagt hij of zij andere kleren, is hij of zij verlegen of slecht in gym. Natuurlijk is dit geen goede reden om iemand te pesten. Als iemand ergens niet zo goed in is bijvoorbeeld in rekenen of gym wil dat nog niet zeggen dat hij of zij minder is


Beleid besproken in teamvergadering d.d. 29-11-2012 en 11-12-2012 Beleid besproken in MR vergadering d.d. 26-11-2012


5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12