This page contains a Flash digital edition of a book.
 Zet geen mensen in je MSN-lijst die je niet kent. Zo voorkom je dat iemand je anoniem


 uitscheldt.  Maak geen opmerkingen waarvan je niet weet hoe de ander dat vindt.  Plaats nooit ongevraagd foto’s of filmpjes op het internet. Dit is strafbaar volgens de wet!  Geef nooit een wachtwoord of andere persoonlijke gegevens af. Wanneer iemand jou op facebook, MSN uitscheldt, blokkeer hem dan en verwijder hem


 direct. Wanneer iemand jou digitaal pest ga je naar je ouders, je leerkracht of de


vertrouwenspersoon van de school.


Beleid besproken in teamvergadering d.d. 29-11-2012 en 11-12-2012 Beleid besproken in MR vergadering d.d. 26-11-2012


11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12