This page contains a Flash digital edition of a book.
 Houd de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek met uw kind.  Als het pesten niet op school gebeurt, maar b.v. op straat, probeert u contact op te nemen


 met de ouders van de pester(s) om het probleem bespreekbaar te maken.  Pesten op school kunt u het beste direct met de leerkracht bespreken. Door positieve stimulering en zgn. schouderklopjes kan het zelfrespect vergroot worden of


 weer terug komen.  Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport of hobby.  Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten komt. Praat met uw kind over het pesten. Wat is pesten, wanneer is het pesten? Pesten en gepest


worden kan heel dicht bij elkaar liggen.


7.2 ouders van pesters:  Neem het probleem van uw kind serieus.  Raak niet in paniek: elk kind loopt kans pester te worden.  Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen.  Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet.  Besteed extra aandacht aan uw kind.  Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport of hobby.  Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind.  Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van school staat.  Praat met uw kind over het pesten. Wat is pesten, wanneer is het pesten? Pesten en gepest worden kan heel dicht bij elkaar liggen.


7.3 alle ouders  Neem de ouders van het gepeste kind en de pester serieus.  Stimuleer uw kind om op een goede manier met andere kinderen om te gaan.  Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag.  Geef zelf het goede voorbeeld.  Leer uw kind voor anderen op te komen op een prettige wijze.


 Leer uw kind voor zichzelf op te komen op een prettige wijze.  Blijf in contact met de school / de leerkracht!  Houd ons op de hoogte!


8. Digitaal pesten


Digitaal pesten is één van de verschillende vormen van pesten. De volgende aspecten hiervan komen het meeste voor;


 schelden via SMS,MSN of internetsites als Hyves, facebook  virussen opzettelijk versturen  Emailbommen  ongevraagd en ongewenst verspreiden van foto’s en filmpjes


Deze vorm van pesten zal meestal buitenschools plaatsvinden.Mobieltjes zijn op school niet toegestaan en op de computers is MSN-en en chatten op sites als Facebook e.d. verboden! Wij negeren dit probleem niet, maken het bespreekbaar in de klas, maar richten ons op school vooral op het voorkomen ervan. Wij adviseren onze leerlingen hierover het volgende:


Beleid besproken in teamvergadering d.d. 29-11-2012 en 11-12-2012 Beleid besproken in MR vergadering d.d. 26-11-2012


10


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12