This page contains a Flash digital edition of a book.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΠΕΛΛΕΤΣ


Πάνω από πενήντα τόνους πέλετ φτιαγµένοι από σκου- πίδια, που προορίζονταν για καύση σε σπίτια εντόπισε η Αστυνοµία και οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος.


Σελ. 17


οικο


ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Ο ΑΛΟΓΟΒΟΘΡΟΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


Σελ. 6-7 ΠΑΚΟΕ


Επικίνδυνα κρέατα


ταΐζουν τους


φαντάρους Σελ. 23


16 ΣΕΛΙ∆Ο ΕΝΘΕΤΟ ΦΑΚΕΛΟΣ


ΜΕ «ΑΝΘΡΑΚΑ» ΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ 8 ΣΕΛΙ∆Ο ΕΝΘΕΤΟ


ΕΡΕΥΝΑ


ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΣΕ 127 ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ


8 ΣΕΛΙ∆Ο ΕΝΘΕΤΟ


Το πρεσάρισµα που «τρώει» ο Έλληνας πολίτης στον τοµέα της υγείας, είναι το κάτι άλλο. Όλοι ισχυρίζονται ότι η «ΥΓΕΙΑ» πάνω απ’ όλα. Αυτό όµως δεν ισχύει για τους εξουσιαστές της ∆ηµόσιας και Ιδιωτικής ασφάλειας στην υγεία. Οι γιατροί, οι φαρµακο- ποιοί, οι µεσάζοντες προµηθευτές και το «σάπιο» κράτος από τη µια και οι πολίτες από την άλλη, στη κυριολεξία πρεσάρονται από όλους τους άλλους, δηµιουργούν ένα κοκτέιλ «µπόχας» που αναδύεται όταν ψάξεις λίγο. Αυτό συµπα- ρασύρει ολόκληρη την κοινωνία που δεν έχει πλέον αντισώµατα να αντισταθεί.


Η ιστορία που θα ακολου- θήσει στις επόµενες γραµµές είναι πέρα για πέρα αληθι- νή. Συνέβη στην Αθήνα σε ένα από τα πλέον περίοπτα Νοσοκοµεία. Το Νοσοκοµείο «ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ». Ένα πρωινό του Οκτώβρη που πέρασε ο παθών έχει δώσει ραντε- βού µε ένα χειρούργο ∆ιευθυντή στο Νοσοκοµείο για να προβεί στην τακτοποίηση µιας απλής οµφαλοκήλης. Αρχίζει η διαδικα-


ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ


ΜΗΝΑ - ΜΗΝΑ Η ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗ, Ο ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ


σία της επέµβασης και µέσα στο αλαλούµ της καθηµερινότητας µε τον πόλεµο που µας κήρυξαν «δήθεν» οι δανειστές µας, κουτσά- στραβά σε µια ώρα έχει τελειώσει η επέµβαση. Στη συνέχεια, µε δύο ώρες, στην ανάνηψη, φεύγει ο παθών από το νοσοκοµείο, ευχα- ριστώντας τους υπεύθυνους και… αρµόδιους όπως θέλετε να τους χαρακτηρίσουµε. Από εκείνη την στιγµή αρχίζει η περιπέτεια του παθόντος. Μετά


ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ


Υ∆ΡΟΓΟΝΟ ΜΙΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Α∆ΙΕΞΟ∆Ο ΠΟΥ ΜΑΣ Ο∆ΗΓΟΥΝ


Το υδρογόνο είναι ένα βασικό στοιχείο της φύσης που υπάρχει σε αφθονία στον αέρα και στο νερό. Με κατάλληλη επεξεργασία µπορούµε εύκολα να το χρησιµοποιήσουµε και ως καύσιµο στο αυτοκίνητο αλλά και στην ναυσιπλοΐα µε µικρό κόστος και µε µεγάλη ασφάλεια


Σελ. 3


«ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟ


Η ολοένα αυξανόµενη τιµή του πετρελαίου έχει οδηγή- σει τον επιστηµονικό αλλά και επιχειρηµατικό κόσµο να στραφεί σε εναλλακτικές, ανανεώσιµες µορφές ενέργειας. Σελ. 15


#52 | ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 | €0,5 Κωδικός ΕΛΤΑ 3089 | ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ∆’ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ νοµία Η ΥΓΕΙΑ ΝΟΣΕΙ


απόγευµα τον γιατρό- ∆ιευθυντή- και όντας ενήµερος εκείνος για το πρόβληµα, χωρίς περιστροφές του λέει ότι πρέπει να βγάλει τα χάζαπλαστ που του έβαλαν και να βάλει άλλα «δήθεν» αντιαλλεργι- κά. Ξέρεις του λέει ο ∆ιευθυντής αυτό µας συµβαίνει συχνά γιατί αυτά τα χάζαπλαστ είναι από το Μπαγκλαντές και είναι τα φτηνά. ∆εν µας χορηγούν άλλα διότι


έτσι έγινε ο διαγωνισµός. Επί ένα µήνα προσπαθούσε ο «δόλιος παθών» να βγάλει άκρη και άκρη δεν έβγαλε. Έβγαλε τις πέτσες του- βλέπε φωτογραφίες- αλλά άκρη µε τις «δολοπλοκίες» των αρµοδίων- αναρµόδιων- δεν έβγαλε.


Με την καταγγελία αυτή


από τέσσερις ώρες αρχίζουν οι περιφερειακοί- στα όρια της γάζας και του τσιρότου ή χάζαπλαστ- πόνοι και αυτοί δεν έχουν τελειωµό. Παίρνει το


το ΠΑΚΟΕ προχώρησε σε µια πιο εξωνυχιστική έρευνα η οποία θα δηµοσιευθεί στο επόµενο τεύχος της «ΟΙΚΟ- νοµιας» και θα είναι καταγ- γελτική γι’ αυτούς που στον βωµό του υπερκέρδους, δεν υπολογίζουν την ανθρώπινη ζωή, που όπως διαβάσατε και στην αρχή η «ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ».


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24