This page contains a Flash digital edition of a book.
sinopale.org 4


SİNOPALE: DÜNÜ, BUGÜNÜ


S


inopale sanatsal niteliğe sahip bir sivil toplum faaliyeti. Sinop’ta, Anadolu’nun en kuzeyinde


bulunan tarihi şehirde, 2006’dan beri her iki yılda bir özgün sanat etkinlikleri düzenleniyor. Venedik gibi büyük, dünyaca ünlü bienallerin tersine, Uluslararası Sinop Bienali, sanat ve kültürü kentsel ve kültürel gelişim için bir araç olarak kullanmasıyla kendine has bir yaklaşıma sahiptir.


Sinopale’nin kurucuları, sanat etkinliklerinin şehrin her yaştaki ve alt-yapıdaki yaşayanlarıyla etkileşimine büyük önem vermektedir. Böylelikle, Sinop’a gelen sanatçılar Sinoplularla birlikte fikir üretmekte. Üretilen fikirler, kentin gelişimine dair önerilerin getirilmesinin yanısıra Sinoplulara kentlerine yönelik yeni bir bakış açısı kazandırmaktadır.


Sinop uzun, parlak ve olaylarla dolu geçmişi olan bir kent. Şehrin hikayesi, kinik felsefeci Diyojen’in doğduğu zamanı da içeren Antik Çağa kadar uzanıyor. Geçmişte gemi yapımı ve ticaret merkezi olan Sinop, imparatorluk sırasında işlevini yitirmiş ve hapisaneye dönüştürülmüştür. Şehir yoksullaşırken, cezaevi mahkumları ve Sabahattin Âli gibi yazarlar değerli düşünsel içerikler üretmişlerdir. Soğuk


savaş sırasında Sinop, askerî üs olarak kullanılmıştır. Şehir, çeşitli değerli kültürel ve doğal kaynağa sahiptir. Karadeniz, kumsallar, Gökırmak Nehri, dağlar ve ormanların şehri çevreleyen manzaranın güzelliğine katkıda bulunmasıyla birlikte, şehrin mimari zenginlikleri arasında, Bizanslılar ve Selçuklular dönemlerinde tekrar inşa edilen Tarihi Sinop Kalesi’nin kalıntıları ve eski Yunan ve Roma dönemlerine ait bir kaç kolon, duvarların içine yerleştirilmiş yazılı taş ve 1214 yılında inşaa edilmiş Alâeddin Camii bulunmaktadır.


Sinop’ta çok sayıda sunuma açık yer olduğu için, Sinopale gibi uluslararası bir proje etkileşim için ideal bir başlangıç noktasıdır. Tarihi Sinop Cezaevi, Saat Kulesi, Lonca Kapısı, Pervane Medresesi, El sanatları Çarşısı ve ayrıca Sinopale’nin sanatsal sergi, atölye ve etkileşimleri için başka mekanlar da çok amaçlı olarak kullanılmaktadır.


2006’dan bu yana, yukarıda söz edilen mekanlar Sinopale’ye ev sahipliği yapmaktadır. ”Şey” başlıklı ilk bienal altmıştan fazla sanatçı ağırlamış, sanatçılar bir ay süresince otuz kadar çalışma yapmıştır. Kavramsal çerçeve Sinop’un doğal ve tarihsel zenginliklerine rağmen çoğu zaman resmi yetkililerce


unutulan, gözleri şehrin değerlerine çeviren belirli bir “şeye” ihtiyaç duymaktan ortaya çıkmıştır. Böylelikle Sinopale, Sinop’u kendi kimliğini ve değerini anlamaya ve tanımlamaya yönlendirmekle beraber, yapıların değişimi, ulusal ve uluslararası meselelere dikkat çekme, “içselleştirme” metoduyla sürdürülmüştür.


2008’ de yapılan Sinopale 2, ilk Sinop Bienali’nin uzantısı olarak görülebilir. Bu kez Sinopale “Şeylerin yeni Düzeni” başlığını taşımaktadır. Şeylerin yeniliği, bu zamanda yaratıcı olan herkese bir baskıdır. Bu sanatsal etkinliğin ve sunulan tüm sanat eserlerinin esas odağıdır. Sinopale Çocuk’la beraber Sinopale 2, Sinop’un genç nüfusuna çağdaş sanata katılım imkanı sağlayarak, bir yenilik ortaya koymuştur. Bu yeni tanıtılan proje, gelecek Sinopale’lerde de devam etmiştir. Yerel kurumlar ve bireylerin iş birliğiye ikinci Sinopale insanların çağdaş sanatı, toplumsal belleği ve günlük işleri ele alan yeni bir aracı olarak görmelerine yardımcı olma görevi görmüştür.


Bu beğenilen ve başarılı sanat projesine bağıntılı düşünme platformu olarak devam etmemek için hiç bir sebep yoktu. “Gizli Anılar, Kayıp İzler” 2010 yazında gerçekleşen üçüncü bienalin


ANNICA BAUER


Başak Soyoz


Nezaket Ekici


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16