This page contains a Flash digital edition of a book.
sinopale.org 13 SİNOPALE FORUM 2012: PROGRAM YER: Otel 117 Konferans Salonu


25 AĞUSTOS 2012, CUMARTESİ 11.00


AÇILIŞ KONUŞMALARI PROF. T. MELİH GÖRGÜN Eş-Kurucu ve Sinopale Genel Sanat Yönetmeni SERHAT ALICAN Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı


11.15-12.30


25-26 Ağustos’ta Otel 117’nin konferans salonunda gerçeklecek olan Sinopale Forum bu sene iki farklı konudan oluşuyor: “Kentsel Kalkınmada Kültür ve Sanat” ve “Gölgenin Bilgeliği”. Birinci gün Sinop’un kalkınmasında Sinopale gibi kültür sanat faaliyetlerinin önemli rolü tartışılıp, Sinop Tarihi Cezaevi’nin dönüştürülmesi gibi projelerle bu faaliyetlere nasıl süreklilik kazandırılabileceği dünyadan örneklerle irdelenecek. İkinci gün ise bienalin teması üzerine konuşulacak.


Kentsel Kalkınmada Kültür ve Sanat Sinopale Forum 2012 bu sürecin devamı niteliğinde. Geçen yıl, gelecek vizyonu geliştirerek birlikte bunu gerçekleştirme heyecanını yakalayan Sinoplular bu yılki toplantıda, Tarihi Sinop Cezaevi’nin kentin ve kentlinin yararına nasıl dönüştürülmesi gerektiği üzerine birlikte düşünecek ve çalışacaklar. (Tarihi Sinop Cezaevi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından


yürütülen ve AB tarafından desteklenen bir proje kapsamında bir kültür merkezine dönünüştürülme sürecinin başında.) ABD, Avusturya, Fransa, İsviçre ve Hollanda’dan konuşmacılar, daha önce gerçekleştirdikleri benzer projeleri sunarak deneyimlerini aktaracaklar. Sonuçların, projenin geliştirilmesine referans olması hedefleniyor.


Gölgenin Bilgeliği Geri kazandığınız tüm enerjiniz ile sizleri Pazar günü sabahı (26 Ağustos, 11:00’da) Işın Önol, Elke Falat, Aslı Çetinkaya, Dimitrina Sevova, Sean Kelley, Janet Kaplan ve Beral Madra’nın krüatörlüğünü yaptığı sergimiz Gölgenin Bilgeliği’ne ve ardından saat 14:00’da krüatörler ve sanatçıların eşliğinde yapılacak geziye bekliyoruz. Sakın kaçırmayın!


“KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KÜLTÜR VE SANAT” MAHİR NAMUR Avrupa Kültür Derneği EUGEN PANESCU Planwerk JOLANDA KEURENTJES Kunstfactor HALE URAL Kültürel İrtibat Noktası


12.30-13.30


ÖĞLE YEMEĞİ 13.30-15.00


SUNUMLAR: “KÜLTÜREL MİRAS YAPILARININ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ” MODERATÖR: BERAL MADRA Bağımsız Küratör, Sanat Eleştirmeni, BM Çağdaş Sanat SEAN KELLEY Pensilvanya Eastern State Hapishanesi Program Direktörü JANET KAPLAN Moore College Of Arts And Design DIETER BOGNER Bogner.cc Die Müze Tasarımcısı


15.00-15.15


KAHVE ARASI 15.15-16.00


ATÖLYE: SİNOP TARİHİ KALESİ VE CEZAEVİ’Nİ NASIL DÖNÜŞTÜREBİLİRİZ? MODERATÖR: EUGEN PANESCU Planwerk


19.00 Geleceği Biriktirmek


FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILIŞI: ”SOVYET GÜRCİSTAN’IN DERİNLİKLERİNDE, ARKADAŞLIK ŞARKILARI SÖYLÜYORLAR” KÜRATÖR: ANA RIABOSHENKO YER: Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi


26 AĞUSTOS 2012, PAZAR


YER: Otel 117 Konferans Salonu 11.00-13.00


SİNOPALE FORUM: “GÖLGENİN BİLGELİĞİ: BOZULMUŞ BİLGİ ÇAĞINDA SANAT” AÇILIŞ KONUŞMASI: IŞIN ÖNOL Sinopale Eş-Küratörü MODERATÖR: T. MELİH GÖRGÜN Eş-Kurucu ve Sinopale Genel Sanat Yönetmeni KONUŞMACILAR: ELKE FALAT Sinopale Eş-Küratörü DIMITRINA SEVOVA Sinopale Eş-Küratörü ASLI ÇETİNKAYA Sinopale Eş-Küratörü JAQUELINE HEEREMA, ANA RIABOSHENKO


2011 Eylül ayında gerçekleşmiş olan “Geleceği Biriktirmek” Kent Akademisi haberleri yayınlandı. Sinopale ofisinden edinebilirsiniz.


Oturumun sonunda sanatçıların da katılımıyla açık tartışma yer alacaktır. 14.00-17.00


KÜRATÖRLER VE SANATÇILAR EŞLİĞİNDE BİENAL GEZİSİ


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16