This page contains a Flash digital edition of a book.
sinopale.org 11


Fotoğraf Sergisi: “GÜRCİSTAN SOVYETİN DERİNLİKLERİNDE”


Gazete ve televizyonlarda gösterilen mutlu Sovyet halkının temsilcisi olarak seçilmiş pek çok görüntü vardır. Amaç, Sovyet halkının ne kadar da mutlu olduğunu tüm milletlere kanıtlamaktır. Sovyet propogandasına rağmen, gerçeğe ait bazı kanıtlar bulunmaktadır. Görüntülere bakarken, kişi kolaylıkla sahte ve yapay diziyi, diğer yaşanmış gerçekleri yansıtan özgün görüntülerden ayırt edebilir. Bunlar nadir ve rastlantısal görüntülerdir; çünkü o zaman fotoğrafçılar günlük yaşamdan görüntülere odaklanmamışlardır.


Herkes tarihi alanları, kamu alanlarını, olayları, şehir haritalarını ve bireysel hikayeleri 20’ler ve 90’lar arası Gürcistan’ın iki ayrı bölgesine ait fotoğraf görüntülerine bakarak takip edebilir.


Her bir görüntü ve hikaye o dönemde veya şimdi basılan tarih kitaplarından çok daha fazlasını göz önüne sermektedir. Sinop bienali çerçevesinde sunulan fotoğraflar Tuşeti (kuzey doğu bölgesi) ve Karadeniz’de Türkiye sınırında yer alan Acaristan Özerk Bölgesi (güney batı bölgesi) olmak üzere iki ayrı bölgeyi temsil edecek. Fotoğrafların öyküleri aracılığıyla, yıllar ve aileleri, onların bağlantılarını, ilişkilerini ve coğrafyalarını, onların tarihlerini saptayabilir ve böylelikle ülkenin gerçek tarihini ortaya koyabiliriz.


SERGİ AÇILIŞI KÜRATÖR: ANA RIABOSHENKO


25 AĞUSTOS 2012, CUMARTESİ 19.00 YER: Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16