This page contains a Flash digital edition of a book.
nr 8 (208) / 12 L t do mieszka ców Pieszyc Lisist do mieszkańców Pieszyc


Adam Lizakowski pozdrawia swych przyjaciół i mieszkańców małej ojczyzny w dniu ich święta - nadania 50 rocznicy praw miejskich.


Szanowny Panie Burmistrzu Przewodniczi


Radni i Mieszkai cy Pieszyci


Szanowny Panie Burmistrzu Przewodn cząca Rady Mejskiejca Rady Miejskieji Radn i Mieszkańcy P eszyc


Istnienie małej ojczyzny jest dla wielu faktem tak oczywistym, że


nawet nie trzeba o tym myśleć, pisać, mówić. Dla mnie nigdy mała ojczy- zna nie była faktem oczywistym, ale miejscem w którym jedna ojczyzna, ta duża była w tej „drugiej”, czyli małej. Mała ojczyzna z czasem stała się tak ważna dla mnie, że przysłoniła swoją siłą inspiracji i źródłem natchnienia tę pierwszą ojczyznę. Spowodowało to pytanie, czy miłość do Polski można przełożyć na miłość


do małej ojczyzny, o tym piszę jako emigrant przebywający poza granicami Polski ponad 30 lat w swoich listach z Chicago do Pieszyc. W tym miejscu chciałbym podziękować władzom miasta za pomoc w wydaniu tej książki. Czy człowiek jest szczęśliwy i czy myśli życzliwie o swojej małej ojczyźnie w dużym stopniu zależy od niego samego, ale także od tego co spotkało go w życiu i od ludzi wśród których żył. Ja miałem i mam to szczęście, że są wokół mnie ludzie, którzy dobrze mi życzą i nie wahają się mi pomóc. Moje szczęście polega nie tylko na tym, że jest to zbieg okoliczności, ale także na tym, że przez wiele lat próbuję mu dopomóc, co muszę powiedzieć z zadowoleniem, że mi się udaje. Jak długo to będzie trwało tego nikt nie wie, ale, aby to trwało trzeba włożyć w to sporo pracy i wysiłku. Dzisiaj raz jeszcze szczęście się do mnie uśmiecha upoważniając mnie, abym w imieniu własnym jako Honorowy Obywatel Gminy Pieszyce oraz autor dopiero co wydanego tomiku wierszy pt. „156 listów poetyckich z Chicago do Pieszyc” na stronach internetowych Urzędu Gminny i Miasta Pieszyce złożył życzenia wszystkiego najlepszego w dniu urodzin władzom miasta oraz jego mieszkańcom, życząc dużo zdrowia, po myślności, spełnie- nia wszystkich marzeń i planów i jak najwięcej błogosławieństwa bożego.


Adam Lizakowski Pieszyce, dnia 13 sierpnia, 2012 r.


Poetycki maraton i pr


Teresa Kaczorowska była gościem specjalnym IV Poetyckiego Muflonów Spotkania na Wielkiej Sowie. Wielkie czytanie odbyło się 4 sierpnia, a całe wydarzenie wzbogaciło także wypalanie sowy w specjalnie do tego zbudowanym plenerowym piecu.


Maraton poetycki otwo-


rzył i poprowadził Hono- rowy Obywatel Gminy Pie- szyce – Adam Lizakowski, który nie tylko czytał swoje wiersze, ale także promował świeżo wydaną z okazji 50-lecia nadania praw miej- skich książkę pt. „156 listów poetyckich z Chicago do Pieszyc lat 1991 – 2010”. Jak sam twierdzi: - Listy poetyckie powstawały przez ostatnie 20 lat i część z nich była już publikowana. Praca nad wydaniem przez Urząd Miejski w Pieszycach samej książki trwała blisko dwa lata. W publikacji zawartych zostało 156 listów, a te od nr 121 do 156 nie były wcześniej publikowane. A o czym przeczy- tamy w listach? – O tym, jak naprawdę wygląda polskie Chicago, dlaczego nic nie piszę o rodzinie, żonie, o tym, czy wierzę w anioły i czy myślę o powrocie z emigracji – mówi Adam Lizakowski. – Każda myśl obudowana w odpowiedni sposób może tak naprawdę stać się tematem przewodnim kolejnego listu. Poruszam w nich wiele rzeczy – to co mnie cieszy, co mnie trapi, co zastanawia. W próbuję znaleźć odpowiedź na wiele pytań. W trakcie tzw. otwartego mikrofonu Adam Lizakowski przeczytał m.in. list 24 pt. „Co najbardziej podoba Ci się w Ameryce?”. Wcześniejsze listy odnaleźć można w zbiorach: „Legendach o poszukiwaniu ojczyzny” wydanych w Dzierżoniowie w 2001 roku, w „Dzie- ciach Gór Sowich” wydanych pięć lat temu w Piławie Górnej oraz w „Pieszyckich łąkach” wydanych w ubiegłym roku przez Dzierżoniowski Ośrodek Kultury. Książka zawiera także zdjęcia z Chicago i z Pieszyc. Swoją twórczość przedstawiła także Teresa Kaczorowska,


Adam Lizakowski odczytuje list 24 – promocja now


Adam Lizakowski odczytuje list 24 – promocja now


która była gościem specjalnym maratonu. Prezes Związku Lite- ratów na Mazowszu miała cztery 15-minutowe wejścia, a poprzez swoje wiersze zapromowała Związek Literatów na Mazowszu oraz Ziemię Ciechanowską, w tym cenioną tam Marię Konopnicką, która jest patronką kultury Ciechanowa. – Jestem pod wrażaniem okolicy. Bardzo mi się tutaj podoba i cieszę się, że w Pieszycach


Uczestnicy sowio górskiego maratonu poetyckiego Uczestnicy sowio górskiego maratonu poetyckiego


Agnieszka Ciszewska w trakcie budowy plenerowego pieca 8


Agnieszka Ciszewska w trakcie budowy plenerowego pieca i przygotowywania sowy do wypai przygotowywania sowy do wypału


Przy m krofonie Zdzisława Walasek. Pieszyczanka cz sto zabiera a g os i w swobodnej formie prezentowai w swobodnej formie prezentowała utwory literackie


rzy mikrofonie Zdzisi


awa Walasek. Pieszyczanka często zabierała głos a utwory literackie


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24