This page contains a Flash digital edition of a book.
48


- Uw inschrijving wordt echter pas definitief na betaling van een voorschot van 100,- EUR per wagen op rekeningnummer IBAN : BE66 7330 1836 3443 – BIC : KREDBEBB met vermelding “Benelux Toer 2012 ”.


Alle verdere inlichtingen worden u ten gepaste tijde medegedeeld.


Pech verhelping Het lijkt ons raadzaam om een reisverzekering af te sluiten voor deze korte periode ingeval van pech. Indien u via Marsh verzekerd bent is een bijstandsverzekering inbegrepen in uw polis maar vergeet niet de uitbreiding aan te vragen voor verdere reizen. Ook andere maatschappijen bieden een vergelijkbare uitbereiding van dekking aan, zoniet kan u zich steeds wenden tot Europe Assistance of dergelijke.


Organisatie Jos en Marie-Lou Laureyn


Alle verdere toelichtingen worden u ten gepaste tijde medegedeeld en indien u nog vragen heeft, niet twijfelen en bellen op het nummer 00 32 11 68 00 82 liefst na 18.00 H.


Gezien het beperkte aantal kamers is dit een voorstel voor snelle beslissers en uitsluitend voorbehouden aan leden van MG Club Limburg en van MG Car Club Holland.


Wij garanderen u alvast :


- schitterende “wegskes”, -


- een prachtig hotel, -


interessante bezoeken, lekker eten,


kortom, een maximum aan MG plezier. IDENTITEITSKAART KWIJT EN JE VERTREKT OP REIS


Identiteitskaart kwijt en je vertrekt op reis Bij verlies van je identiteitskaart ontvang je een identificatiebewijs, doch dit is alleen geldig in België. Je kan dus niet naar het buitenland met dit bewijs, tenzij je nog een geldig paspoort hebt. Je moet dit feit dan ook zo snel mogelijk meedelen aan de Dienst Bevolking van je gemeente, die je zal doorverwijzen naar de bevoegde dienst van e provincie. Een normale identiteitskaart kan om veiligheidsredenen niet worden aangemaakt op korte ter- mijn. Vandaar ontvang je dan een voorlopige identiteitskaart met een geldigheid van 2 maanden. Vergeet vooral niet om bij vaststelling van het verlies of diefstal eerst naar het politievureau te gaan om een proces verhaal te laten opmaken . Voorzie je hierbij van drie pasfoto’s. Indien je hieraan niet voldoet, kan de spoedprocedure niet opgestart worden!


Identiteitskaart kwijt op reis: bel Doc Stop op het gratis nummer 008002123 2123 Alleen voor Belgische identiteitskaarten en internationale reispassen uitgegeven in België. Dit is een internationaal en gratis nummer. Noteer dit nummer op een andere locatie dan je portefeuille of handtas.


Alle info op www.checkdoc.be (tabblad Doc Stop).


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52