This page contains a Flash digital edition of a book.
41


in zulke omstandigheden zouden doorgaan. Een voor een vertrokken dan de deelnemers richting


 Paul Vanbrabant BEURS 2012


De 14° en 15° april was er in de limburghallen van Genk de jaarlijkse oldtimerbeurs. Op 13° april om- streeks 13.00 waren enkele bestuursleden al aanwezig voor het opzet- ten van de MG Club Limburg stand. Geert Strobbe, Angelo en Ire- ne, Fernand en ik zelf waren de stielmannen die dit werk tot een goed einde zouden brengen. Even ter zijde, Jos en Marie-Lou waren geëxcu- seerd want ons ML had een nieuwe voordeur gekregen en dat moest gevierd worden. Zij kregen dus van het bestuur de algemene toestemming om er een weekendje op uit te trekken. Na het leggen van de vloerbekleding was het wachten op Vic Cleuren. Deze bracht ons de stand omstreeks 15.00h en toen begon het puz- zelwerk. Na een tijdje en met maar 1 missing in de opbouw stond de achterwand volledig in elkaar. Tussendoor kwamen er van alle voertuigen langs ons heen gereden zowel van andere standhouders als mooie oldtimers die daar ergens werden opge- steld. Geert had zijne B al mooi geparkeerd en dan kwam de gele GT V8 van André Van Hees er nog langs te staan. Ondertussen werd de stand aange- kleed met verschillende attributen, ons aangeleverd door Marc Lathouwers ( frigo met engelse vlag, reclame verlichting MG) en André Vanhees had ook zijn benzinepomp en een engelse vlag mee ge- bracht. Er was ook een mooi doek met het grote logo van onze club maar met ondertiteling MGB-50 jaar in plaats van MG Club Limburg en een poster van Fernand zijne B. Dirk Leyssens zorgde voor de spots en een tv toestel op voet waarop men een doorlopende fotoreportage kon bewonderen van de activiteiten van onze club. De open gebleven plaat- sen werden met behulp van 2 banners van de club opgevuld. Ook werd er een tafel geplaatst voor de clubshop die natuurlijk door Angelo en Irene werden uit gebaat. Als laatste werd de frigo geplaatst en gevuld met verschillende drankjes. Nog even werd er een inspectie gedaan en werden er afspraken gemaakt wie er nog wat extra materiaal zou mee- brengen de volgende dag voor de definitieve afwer- king. Omstreeks 18h30 zaten de werkzaamheden erop en keerden wij tevreden huiswaarts. Zaterdag morgen omstreeks 9h30 waren de zelfde bestuursleden weer op post om de stand volledig af te werken. En toen kwamen de eerste bezoekers binnen. Al vlug werd het drukker en drukker en ook onze stand kreeg veel belangstelling. Verschillende leden van de club vereerden ons met een bezoekje.


Als dank kregen zij allen een verfrissing aangebo- den. Het was al bij al een fijne bedoening en er werden herinnerin- gen en verhaaltjes verteld,


kortom


gezelligheid troef en zij die er niet ge- weest zijn hadden zoals altijd ongelijk. Er was van al te zien op de verschil- lende standen zoals onderdelen, boe- ken, miniatuurtjes en natuurlijk ook mooie oldtimers van verschillende mer-


ken. De tijd vloog voorbij en zo rond 17.00 h liepen de hallen stilletjes leeg en werd het stilaan tijd om de stand wat op te ruimen en in orde te maken voor de volgende dag. Zondag morgen werd het MG team aangevuld door vader en zoon Ghelen en nu ook werden wij druk bezocht door leden en niet leden. Angelo en Irene hadden het ook druk met hun shop en er werd goed verkocht. In de vroege namiddag was er op de stand geen doorkomen meer aan en weer werd er gezellig gepraat en de sfeer was dan ook hartelijk


thuis nog lichtjes opgewarmd door de avondzon. Bedankt Jos voor de fijne dag.


en plezant. Deze maal was er net als vorig jaar ook taart en enkele flessen bubbels, een traktatie van Marc Lathouwers en vader omwille van zijn verjaar- dag .Van sponsoring gesproken!!! Daar werd na- tuurlijk gretig gebruik van gemaakt en terwijl de rest van de hallen begon leeg te lopen was het bij ons nog gezellig toeven. Toen uiteindelijk omstreeks 18.00 alle bezoekers vertrokken waren konden we beginnen aan de afbraak van de stand. De ploeg werd uitgebreid door Toine Daamen en André Van-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52