This page contains a Flash digital edition of a book.
40 HET MAKEN VAN EEN RIT


Beste vrienden. Regelmatig hoor ik tijdens of na de rit deelnemers praten over de wegjes of baantjes die zij reeds menigmaal gereden hebben. Ik kan U verzekeren dat elke inrichter zijn uiterste best doet om dit te vermijden. Het grote probleem is dat wij door het vele aantal ritten zonder onbekende wegjes komen te zitten. Erger nog, vele mooie baantjes worden verboden voor auto’s en dus wordt het steeds moeilijker om een nieuwe rit uit de mouw te schudden. Met deze vraag ik dan ook begrip voor de inrichters indien U weer eens op bekend gebied komt. Ik denk dat de ritten er zijn om te genieten van onze wagens, de natuur en natuurlijk niet te vergeten de vriendschap tussen de leden, de gezellige momenten samen en nu en dan toch een onbekend straatje. Met deze wens ik Jullie nog veel MG plezier en zeker tot een van de volgende ritten.


 Paul Vanbrabant


RITTENVERSLAGEN OPENINGSRIT


Op 25/03/2012 richtte onze voorzitter Jos Laureyn de openingsrit in. Normaal werd die rit elk jaar door Carlo Gillisen opgemaakt maar door omstandighe- den moest deze laatste forfait geven. Het was een stralende lentedag, alle cabrio’s hadden hun dakjes afgelegd en de sfeer was optimaal voor de eerste rit van het nieuwe jaar. Plaats van vertrek, de brouwe- rij van Kerkom. Een plaatsje niet ver van Sint Trui- den en reeds menigmaal als start en aankomst- plaats gebruikt. Het is dan ook een schitterende locatie en het plaatselijke brouwsel is niet te ver- smaden. Omstreeks 13.00h kwamen de eerste van de 55 deelnemers aan en al dadelijk wist men dat dit een geslaagde dag ging worden. Jos kennende zou hij wel weer een hoop kleine fijne wegjes uit zijn mouw getoverd hebben. Omstreeks 14.00 en na een korte briefing vertrokken dan de eerste deelnemers voor een 90 tal kilometers genieten van de natuur en vergezichten. Via kronkelende en smalle baantjes werden wij langs en door kleine dorpjes richting Wallonië geloodst. Ondertussen straalde de zon op onze hoofden en al snel kregen de deelnemers ook door het toedoen van het nu en dan rondwaaiend stof, dorstige kelen. Gelukkig had Jos voor de nodige pitstops gezorgd en daar werd dan ook gretig gebruik van gemaakt. Ergens hal- verwege werden we opgehouden en moesten de


auto’s om de dertig seconden vertrekken. Reden van dit afrem manoeuvre was onze club fotografe Marie-Lou, die iets verder post had gevat en elke auto apart op foto wilde hebben. Even een kleine anekdote, onze vriend Eric Horevoets moest in de voormiddag naar een tennis tornooi van zijn zoon en zou daarna ergens onderweg inpikken in de rit. Hij belde met Jos en er werd afgesproken om sa- men te komen op de plaats waar Marie-Lou de foto’s trok. Tien minuten later passeerde daar de eerste deelnemer (Jaak Ghelen) gevolgd door het ganse peloton. Ondertussen probeerde Jos met zij gsm Eric naar de plaats van afspraak te leiden maar ondanks het feit dat het vrij eenvoudig was slaagde Eric erin om steeds weer verkeerd te rijden. Uiteindelijk is hij toch ter plaatse geraakt een goede 5 minuten nadat de laatste deelnemer gepasseerd was. Later in de rit zijn we Marie-Lou nog eens tegengekomen en wij zullen de foto’s wel te zien krijgen op de site. Gelukkig was ook die dag het zomeruur ingegaan dus bleef het ook een uurtje langer klaar en warm. Het was dan ook voor som- migen moeilijk om afscheid te nemen van de zonni- ge terrasjes en weer achter het stuur te kruipen richting aankomst. Daar werd nog lekker nagekaart over de geslaagde eerste rit van het jaar, en ieder- een sprak de wens uit dat al de volgende ritten ook


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52