This page contains a Flash digital edition of a book.
4 WOORD VAN DE VOORZITTER


In tegenstelling tot vorig jaar, laat de zo- mer het – tot nu toe – helemaal afweten maar toch was het begin van het seizoen succesvol. Vooraleer wij begonnen te rijden zaten wij – traditiegetrouw - rond een gezellige en lekkere tafel op onze wake-up


dinner. Lekker zoals altijd, sfeer uit de bovenste lade, MG vriendschap troef. Zo hebben wij het graag en dus hadden ook dit jaar de afwezigen nog maar eens ongelijk. Hoewel de weergoden op vakantie leken te zijn, zorg- den ze drie weken later toch voor een mooie , aange- name dag voor onze openingsrit. Resultaat : ’n hoop volk en een gezellige boel. Enkele weken later, de oldtimer beurs te Genk waar onze aanwezigheid opnieuw een topper werd. Ui- teraard waren wij er met onze oude vertrouwde stand, mooi aangekleed met tal van “antieke beziens- waardigheden”. Jammer genoeg konden wij zelf om- wille van familiale verplichtingen niet aanwezig zijn maar hier bleek nogmaals dat MG Club Limburg één grote familie is waar vriendschap hoog in het vaandel staat en wij vallen in herhaling, maar ook dit jaar hadden wij veruit de drukst bezochte stand van de beurs. Zonder een aantal bereidwillige clubleden zou een dergelijk initiatief echter niet mogelijk zijn. Daar- om aan iedereen die hielp bij de opbouw en het af- breken van de stand en aan de mensen die gedurende twee dagen present waren op de beurs ’n hele grote merci. Bedankt iedereen.


De week nadien stuurde “Nonkel Frans” ons de bloe- sems in. In feite was het een zeer mooie rit maar het weer speelde ons parten, vooral in de namiddag was het huilen met de pet op. De ene stevige bui volgde de andere op. Voor het middagmaal tapte Nonkel Frans ditmaal uit een ander vaatje. Hij koos voor een barbecue en die was lekker. Zeer lekker. Bedankt Francis.


De week nadien gingen wij met 38 auto’s op zoek naar de zon en wij vonden die in het Engelse Lake District. Veel zon dus, (daar moet ge dan voor naar Engeland gaan) weinig pannes, opperbeste sfeer. Zo zou het eigenlijk altijd moeten. Meer ga ik hierover niet vertellen want ik ben er van overtuigd dat u el- ders in dit blad wel meer zult lezen met betrekking tot dit schitterend weekend.


Een paar weken later werden wij verwacht in Nieu- werkerken waar Guido en Lenore ons hun derde old- timerrit voorschotelden. Zeer mooi weer, veel deelne- mers (66) en zeer goede ambiance. Als je dan nog rijdt met een foutloos roadbook en de dames nog een


fles wijn krijgen voor Moederdag heb je allicht begre- pen dat dit weer een schot in de roos was. Bedankt Guido & Lenore.


Maar eigenlijk is het seizoen nog maar pas begonnen en bijgevolg staat er nog heel wat op onze kalender voor de drie volgende maanden. - MG en oldtimer Happening (10.06) - de 6de Midzomertoer (24.06) - MG Club Day (21.07) -


- de Halfoogstrit (15.08) - -


6de Crijtrally (29.07) 50 jaar MG B (05.08)


het weekend Chateau Bleu (24.25 & 26.08)


En vooraleer dit clubblad in uw bus valt, reden wij al de 4de Pinksterrit te Munsterbilzen.


Al deze ritten staan voor kwaliteit en zeer veel MG plezier, ik kan ze u dan ook warm aanbevelen en hoop velen onder u te ontmoeten op een van deze evene- menten. Zeker een extra vermelding waard is “50 jaar B” op 5 augustus. Eenmalig, uiteraard want 50 jaar wordt men maar één keer, is dit een organisatie van het bestuur en het opzet – waarover u verder meer details vindt – loont meer dan de moeite. Een niet te missen gebeuren waarop alle Belgische en zelfs bui- tenlandse MG liefhebbers worden uitgenodigd.


Ook éénmalig is het initiatief van de BFOV eveneens in het kader van de 50ste verjaardag van de MG B. Er wordt namelijk de mogelijkheid geboden aan de Belgi- sche MG clubs om samen een tentoonstelling op te bouwen voor de duur van 3 weken in het automuse- um Autoworld te Brussel. Natuurlijk doen ook wij hier aan mee. Wij komen hier zeker op zeer korte termijn op terug. Daarnaast zal er ook op de Spa Six Hours speciale aandacht worden besteed aan de MG B en zullen de MG clubs bepaalde faciliteiten krijgen. Ook wat dit betreft houden wij u verder op de hoogte.


Onze organistoren investeren zeer veel tijd en moeite in het organiseren van hun evenement, zij vragen echter ook van u een beetje begrip en een elementai- re vorm van beleefdheid. Wij stellen namelijk vast dat steeds meer mensen zich aanbieden op de dag van de rit zonder voorafgaandelijk inschrijving noch betaling. (voor zover dit gevraagd was natuurlijk) Deze gang van zaken bemoeilijkt ten zeerste het werk van de organisator, niet alleen met betrekking tot het aantal roadbooks maar vooral wanneer bepaalde zaken wer- den voorzien zoals eten, een aandenken etc. etc. Respecteer daarom aub de vooropgestelde inschrij- vingsdata !! Een MG weerstaat overigens zeer goed aan een spatje regen !!


Zoals u kon lezen, worden wij op 21 juli voor de nati- onale MG DAY met zijn allen in Luxemburg verwacht. Dit beloofd zoals steeds een topdag te worden zeker


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52