This page contains a Flash digital edition of a book.
32


EINDE HERK DE STAD


Zoals bekend zouden wij in samenwerking met de mensen van Herk de Stad vanaf dit jaar hun jaarlijks oldtimer- treffen organiseren. Vroeger gebeurde dit in samenwerking met de VVK (de Vlaamse Vehikel Club) maar omwille van onenigheden kwam aan deze samenwerking na drie jaar een einde en werden wij aangezocht om hun plaats in te nemen.


Op basis van gemaakte afspraken en gedane beloftes waren wij in principe akkoord om dit te doen. Nu zal u merken dat op hun affiches, flyers en reclame MG Club Limburg VZW vermeld wordt als organisator. Dit echter NIET zo. Wij trokken ons namelijk terug uit dit oldtimergebeuren en zijn bijgevolg op geen enkele wijze meer betrokken bij deze organisatie. Ondermeer volgende punten gaven aanleiding tot deze stopzetting van samen- werking :


- Van alle afspraken die enkele maanden gelden werden gemaakt, werd er geen enkele gerespecteerd. - De zienswijze van onze club met betrekking tot de organisatie van een dergelijk evenement staat haaks op de zienswijze van de Heer Stephan Stevens - organisator, met eindeloze discussies als gevolg. Er was een totaal gebrek aan communicatie en transparantie binnen de organisatie.


-


- MG Club Limburg VZW wordt dan wel vermeld als organisator maar in realiteit organiseerden wij hele- maal NIETS maar werden uitsluitend gebruikt als doorgeefluik.


- Het was bijgevolg naar onze mening niet mogelijk om op deze basis tot een bevredigend resultaat te komen en wij waren er ervan overtuigd dat een verdere samenwerking uitsluitend wrevel en onvrede zou genereren,


- Onze raad van bestuur kon zich ook helemaal niet meer akkoord verklaren met deze gang van zaken en wij hebben ons aansluitend terug getrokken uit de organisatie van deze manifestatie.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52