This page contains a Flash digital edition of a book.
FOTO: © JONAS FORSBERG


ANNONS DENNA TEMATIDNING ÄR UTGIVEN AV RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER I SAMARBETE MED MANDERLEY MEDIA


ANNONS


Sällsynta diagnoser


En tematidning som medföljer Dagens Samhälle den 23 februari 2012


Med en sällsynt diagnos avses enligt Socialstyrelsen ovanliga sjuk domstillstånd som leder till omfattande funktionshinder och som finns hos högst 100 personer per miljon invånare. Det innebär att högst 900 personer i Sverige har diagnosen.


Den 29:e februari arrangeras Sällsynta dagen i minst 56 länder under namnet Rare disease day. En dag då särskild upp- märksamhet riktas till personer som lever med olika typer av sällsynta diagnoser. En dag då det sällsynta blir vanligt!


Särläkemedel bör få solidarisk finansiering


Sällsynta leder utvecklingen


Sidorna 12-13


Snabb utveckling inom diagnostiken


Sidorna 14-17 Sidan 32


Det finns ett systemfel i hur TLV arbetar. Finn Bengtsson sidan 9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32