This page contains a Flash digital edition of a book.
Xalçalarımız ingilislərin gözü ilə


üstündə olduğunu bildirib. O, sərginin, həmçinin, Azərbaycan mədəniyyəti ilə daha yaxından tanışlıqda faydalı olacağına əminliyini vurğulayıb.


Sərgidə 380-ə yaxın nüfuzlu şəxs, o cümlədən, lord Mendelson, lord Braun, Türkiyənin Britaniyadakı səfiri Ünal Çeviköz, Azərbaycanın Britaniyadakı səfiri Fəxrəddin Qurbanov, Belarusun Britaniyadakı səfiri Aleksan Mikneviç, Ukraynanın Britaniyadakı səfiri Vladimir Xandoqiy, Koreyanın Britaniyadakı səfiri Kyu Ho Çu iştirak edib. Sərgi Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycanın Britaniyadakı səfirliyi və “Bakı” jurnalı tərəfindən təşkil olunub. “Sərginin məqsədi sizi Azərbaycanın nağıl dünyasına aparmaqdır. Bizə tez-tez deyirlər ki, Şərq şərqdir, Qərb də elə qərb və onlar heç vaxt görüşməyəcəklər. Amma məhz Azərbaycanda Şərqlə Qərb birləşir. Ümid edirik, bu axşam burada həmin ab- havanı yaradacağıq. 1918-ci ildə Şərqdə ilk demokratik respublika olan Azərbaycan Respublikası elan olunub və bu respublika qadınlara seçki hüququ verib. Şərqdə


«Трудно найти второе такое направление в искусстве, которое столь художественно глубоко, красочно и на- глядно демонстрировало бы Азербайджан. С националь- но-этической точки зрения, азербайджанские ковры – это целый мир, который вопло- щает в себе фантазии, исто- рию и быт азербайджанского народа». Говоря о развитии нацио- нального ковроделия, Лейла Алиева подчеркнула, что Шелковый Путь помог не только расширить торговые связи Азербайджана, но также способствовал обмену культурными ценностями между странами.


Она выразила надежду, что экспозиция ковров поможет еще ближе познакомиться с культурой Азербайджана. «Этой выставкой мы хотим увлечь вас в мир азербайд- жанских сказок. Мы часто слышим, что Восток – это Восток, а Запад – это Запад, и вместе им не сойтись. Одна- ко именно в Азербайджане Восток сходится с Западом. Мы надеемся, что сегодня нам удастся воссоздать эту атмосферу сближения. В 1918 году была провозглашена


familiar with Azerbaijani culture. About 380 influential people participated in the exhibition. Among them were Lord Mandelson, Lord Browne, Turkish Ambassador to Britain Unal Chevikoz, Azerbaijani Ambassador to Britain Fakhraddin Gurbanov, Belarus Ambassador to Britain Aleksan Mikhnevich, Ukraine’s Ambassador to Britain Vladimir Khandogiy, and Korean Ambassador to Britain Chu Kyu- Ho.


The exhibition was organized by the Heydar Aliyev Foundation, the Azerbaijani Embassy in Britain and Baku magazine. “The goal of the exhibition is to take you to the fairytale land of Azerbaijan,” said Leyla Aliyeva. “Very often we are told that the East is the East, and the West is the West and they won’t ever meet. However, the East and the West unite in Azerbaijan. We hope that we will create this atmosphere here. The Democratic Republic of Azerbaijan, the first democratic republic in the East, was established in 1918, and this republic gave women the right to vote. The first Eastern opera theater and concert halls were also built in Azerbaijan. Azerbaijan introduced the East to


27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204