This page contains a Flash digital edition of a book.
Mikael Frödin samurai flies


Å eksperimentere med materialer, tanker og idéer er spennende. Å finne på noe som er banebrytende, er vanskelig og ikke noe man gjør helt uten videre. Dette er et mønster som har vokst fram fra andres banebrytende idéer. På midten av 80-tallet hadde jeg gleden av å jobbe som guide i Lærdal. Lærdal er kjent for sitt laksefiske og selvfølgelig Ray Brooks.


Det er Ray Brooks som er mannen bak en av tidenes mest populære laksefluer, Sunray Shadow. Det enkle designet, med de lange, slanke vingene, kan fiskes på mange ulike måter fra overflaten og ned til bunnen. Fisk dem med strømmens hastighet eller trekk dem inn; denne fluetypen fanger fisk i alle vannlag over hele verden – ekte klassikere!


Idéen bak Samuraifluene er å lage en smal, dråpeformet flue som flytter tilstrekk- elig med vann og svømmer på en forlokkende måte for laksen. Dette oppnåes gjennom en skikkelig oppbørstet kropp av dubbing, et mykt hackle og en liten turbo cone. Etter bare en sesong har dette mønsteret bevist sin verdiget, mange laks er tatt på konseptet, og mange varianter har sett dagens lys. Det enkle, klassiske


designet er nøkkelen til suksessen. Knyt på en og prøv selv!


Experimenting with materials and ideas is exciting. To find something completely groundbreaking is difficult and not something you can just do to order. This is a pattern that emerged from the pioneering ideas of others. I had the privilege of fishing and working as a gui- de in Laerdal, Norway in the mid-eighties. Laerdal is probably best known among overseas anglers for its legendary salmon fishing and, of course, Ray Brooks.


It was Brooks whom invented one of the all-time classic salmon flies, the Sunray Shadow. These simple yet brilliant flies, with their sleek long wing, can be fished in so many ways from on the surface to down near the bottom; they can be fished at the speed of the current or stripped; they catch fish at all water heights on rivers all over the world - true classics.


The idea behind Samurai is that the dubbed body and turbo cone com- bined with a soft hackle give the fly a stunning profile and a movement that is very attractive to salmon. The profile, like the Sunday shadow, is long and narrow while the addition of the turbo cone moves water and makes the fly pulse. After just one season they have taken fish on many,


many rivers and the original, simple design has spawned numerous colour variants. Yet it is the simple classic designs that is the real key to its success. Go on, tie one on and see for yourself!


Black samurai


MF Black Samurai - 8CM 49558-8 MF Black Samurai - 12CM 49558-12


orange samurai


MF Orange samurai - 8CM 49557-8 MF Orange samurai - 12CM 49557-12


green samurai MF Green Samurai - 8CM 49556-8 MF Green Samurai - 12CM 49556-12


84


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124