This page contains a Flash digital edition of a book.
An Gael Óg


NUACHTLITIR NA GAEIL ÓGA Cumann Lúthchleas Gael Lán-Ghaeilge Bhaile Átha Cliath


Eagrán a hAon Feabhra 2012


Fáilte Focal ón gCathaoirleach


Daithí de Buitléir: 'Cuireann sé an-sásamh orm fáilte a chur roimh 'An Gael Óg', nuachtlitir a chuirfidh ar chumas ár gcuid ball is leantóirí súil ghéar a choinneáil ar na himeachtaí is déanaí atá ag tarlú sa chumann. Tá súil agam gombeidh seo ina thús de nós a mhairfidh i bhfad clúdach cuimsitheach a dhéanamh ar ghnóthaí ár gcumainn. Ba mhaith liom fáilte a chur arís roimh gach éinne atá nua is fearadh na fáilte a chur roimh éinne eile fós a thiocfaidh.’


Fáilte romhaibh chuig an gcéad eagrán den nuachtlitir seo a thiocfaidh amach ar bonn míosúil. Gheobhaidh sibh spleáchadh istigh ar dhul chun cinn an chumainn i mbliana agus amach anseo beidh tuairiscí ar chluichí, torthaí, chomh maith le scéalta faoi imeachtaí sóisialta is nuacht faoi fhorbairtí an chumainn féin.


Beir bua Eoghan Ó Murchadha OCP cumannclg@gmail.com 086 1954176


Cluichí gan Mhoill!


Tosóidh cluichí fhoirne na bhfear i gcoinne Ghaeil Naomh Shéamais agus Naomh Jude, ag 2.30 ar an 12 Feabhra 2012.


Dinnéar Na Gaeil Óga


Chaitheamar oíche aoibhinn istigh in Óstán Davenport, áit a raibh craic, ceol is caint go dtí go raibh sé mall san oíche. Moladh ag dul do Aindriú Ó Faoláin agus Daithí de Buitléir as eagrú agus as stiúradh na hoíche. Bronnadh sraith de dhuaiseanna chomh maith; imreoirí is mó feabhais-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4