This page contains a Flash digital edition of a book.
column


Salarisverhoging? Meer invloed op je rooster?


Na 2 jaar ‘rust’ qua onderhandelingen voor de cao recreatie, gaat het spel binnenkort weer van start. In de cao maken we als vakbond afspraken met de werkgevers over de kwaliteit van jouw werk en de waardering hiervoor. Voor mij zijn het de eerste onderhandelingen over de collectieve arbeidsvoorwaarden van medewerkers uit de bungalowparken, campings, zweminrichtingen en buitensportondernemingen sinds ik op 1 september 2011 weer aan de slag ben in de sector recreatie.


Soms zijn cao-onderhandelingen zwaar en moeilijk. Het gaat tenslotte om belangrijke afspraken voor werkgevers én werknemers. Meestal wordt er meerdere keren onderhandeld en kunnen onderhandelingen tot diep in de nacht duren, voordat er een akkoord wordt bereikt. Gelukkig staan we in de recreatiebranche op goede voet met werkgeversorganisatie Recron en kan er in alle redelijkheid onderhandeld worden.


Behalve dat de hoogte van loonsverhoging altijd onderwerp van discussie is tijdens de cao-onderhandelingen, zeker in tijden van bezuinigingen, is ook flexibel werken de laatste jaren een trend geworden waar je haast niet omheen kunt. Lastig is natuurlijk als werkgevers en werknemers daar een andere


invulling aan willen geven. Abvakabo FNV verstaat onder dit ‘slimmer werken’ in ieder geval zeggenschap van werknemers over werktijden. Ofwel: werk en privé moeten te combineren zijn. Het werk moet vooral leuk blijven, gezond zijn en in de privésituatie geen problemen opleveren. Hier heeft de werkgever ook belang bij en dat weet hij natuurlijk wel.


De beste cao recreatie komt vooral tot stand dankzij de invloed van de leden. Een aantal leden van Abvakabo FNV uit de sector recreatie zijn verenigd in de Lac Recreatie (Landelijke Adviescommissie Recreatie). De Lac Recreatie adviseert mij als bestuurder recreatie over de inzet en uitkomst van de cao recreatie. Naast advies geven over de inzet en uitkomst van de cao, komen deze actieve en betrokken leden uit de recreatiebranche een aantal maal per jaar bijeen om te praten over actuele ontwikkelingen in de sector. Dit kan bijvoorbeeld gaan over werkomstandigheden, medezeggenschap of de gedragscode sociale veiligheid. Voor ons is dit één van de manieren om input van de werkvloer te krijgen. Lac-leden zijn voor mij de schakels naar de werkvloer en daarom erg belangrijk.


De inzet voor de aankomende cao- onderhandelingen moet nog bepaald worden. Wat vind jij naast loonsverhoging belangrijk? Meer vakantiedagen? Meer invloed op je rooster? Een betere toeslagregeling? Of heb je andere ideeën? Laat ons weten wat jij belangrijk vindt en stuur en mail naar recreatie@abvakabo.nl.


Wil je het cao-traject van dichtbij volgen en op de hoogte blijven van de voortgang? Volg dan Kitty van den Hoven, beleidsmedewerker recreatie, op


Twitter via @Kittyvdhoven. Daniëlle Wiek


Bestuurder - Abvakabo FNV Reacties: recreatie@abvakabo.nl


ZWEMBADBRANCHE 29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52