This page contains a Flash digital edition of a book.
Maarten Uiterwijk (Sportfondsen Nederland) Een duurzaam installatieontwerp volgt altijd de ‘Trias Energetica’: 1. Terugdringen van onnodig energieverbruik (energiebesparende maatregelen).


2. Inzetten van duurzame energiebronnen om energie op te wekken, zoals wind-, water-, en zonne-energie.


3. Als duurzame energie niet volstaat: zuinig en efficiënt gebruikmaken van fossiele bronnen.


De installaties moeten qua werking zo eenvoudig mogelijk zijn, waardoor een goede beheersbaarheid wordt bereikt. Weten hoe het, in alle facetten, geregeld moet worden en monitoring en loggeren van de verbruiken. Daarnaast de controleerbaarheid optimaliseren door een uitgekiende, inpandige en goed bereikbare opstelling van de installatiedelen. Tot slot: maak vooral gebruik van materialen die hergebruikt kunnen worden.


Piter Braaksma (Braaksma Consultants) Zwembaden zijn bijzondere gebouwen. In een zwembad zijn de binnentemperaturen extreem hoog. De lucht bevat veel vocht en de concentraties irriterende en corroderende stoffen in de lucht zijn significant. Daarnaast is een zwembad uitgerust met unieke installaties die in geen enkel ander gebouw voorkomen. Dit heeft grote consequenties voor het ontwerp van het gebouw en de installaties. Het warmteverlies van het gebouw is bij veel zwembaden niet meer dan 15 – 20% van het totale energieverbruik. Met een goed installatieontwerp kan veel energie worden bespaard. Het corrosieve klimaat stelt hoge eisen aan het materiaalgebruik, de levensduur van het gebouw en de installaties hangen nauw samen met de juiste materiaalkeuze. Een gezond binnenklimaat hoort bij een duurzaam gebouw. Het voorkomen en bestrijden van schadelijke chloorverbindingen moet daarom onderdeel zijn van een duurzaam ontwerp. Kennis van al deze aspecten is de sleutel tot een duurzaam ontwerp en maakt het mogelijk zwembaden duurzaam te bouwen, met een goed binnenklimaat en een gering energieverbruik.


Michel Boerboom (BerkhofBoerboom bv) Bij elk ontwerp dient het individu in een gebouw centraal te staan, immers hij wil daar behaaglijk kunnen functioneren. Maar ieder individu is ook verantwoordelijk voor het gebruik van de fossiele brandstoffen. Wij moeten de aarde verantwoord kunnen doorgeven aan onze volgende generaties. De toe te passen materialen moeten daarom geschikt zijn voor hergebruik of een zeer lange levensduur hebben: Cradle to Cradle. Door ons wisselende klimaat is in elk gebouw warmte en licht nodig, waardoor installaties onontbeerlijk zijn. Een minimum aan energiegebruik van de installaties is dan ook het uitgangspunt. Vanuit allerlei onderzoeken, publicaties, normen, uit het verleden en beschikbare reken- en prestatietools/methoden zoals GPR gebouw, Breaam, GreenCalc, EPN is al


een veelvoud van duurzame maatregelen beschreven en onderzocht. Deels ook al veelvuldig toegepast. De uitvoering van goede duurzaamheid in het kader van de installaties valt of staat met de integratie van het onderdeel in het installatieconcept en het bouwkundig ontwerp. Daarnaast speelt goede bediening en het continue monitoren of het ontworpen onderdeel voldoet en functioneert een belangrijke rol.


Wiggert Amsterdam (Technion adviseurs) Onder het begrip ‘duurzaamheid’ wordt in onze samenleving van alles verstaan: materiaalgebruik, energiegebruik en hergebruikwaarde. Een belangrijke parameter bij duurzaamheid is het zogenaamde ‘levensduur denken’. Beslissingen worden dan niet alleen genomen op basis van investering of specifieke functionaliteit, maar veel meer in relatie tot een langetermijnvisie. Zeker voor een zwembad is dit een belangrijk aspect. Er wordt immers fors geïnvesteerd in een gebouw dat nauwelijks geschikt is voor een andere functie. Door een zwembad te ontwerpen of te revitaliseren met een doordachte en gedegen langetermijnvisie zullen de doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid worden behaald. Belangrijke aspecten bij het ontwerpen van een duurzaam zwembad zijn onder andere: • Goed binnenklimaat. • Goede bruikbaarheid en esthetische kwaliteit. • Beperkte exploitatiekosten (onderhoud, schoonmaak en energiegebruik). • Hoog kwaliteitsniveau ten aanzien van veiligheid. • Lange levensduur.


Arjen Schepenaar (Breman Zwolle) Zwembaden kennen een veelheid aan doelgroepen en hebben een hoge energiebehoefte. Deze energiebehoefte willen we zo klein mogelijk maken, zodat er met zo weinig mogelijk energie een zo groot mogelijk comfort gerealiseerd kan worden. Een goed ontwerp van een duurzame installatie staat of valt door tijdig en goed overleg tussen de gebouw- en installatieontwerper. Het is van belang dat de installatieontwerper in een vroeg stadium betrokken wordt bij het gebouwontwerp, zodat installatie en gebouw optimaal op elkaar afgestemd kunnen worden. Door deze samenwerking is de opdrachtgever gegarandeerd van een gebouw waarin een duurzame installatie optimaal geïntegreerd is om zo het energieverbruik nog meer te beperken. Bij het installatieontwerp kan gekozen worden uit de vele beschikbare innovaties voor zowel de bouwkundige sector als de installatietechniek. Deze keuze is belangrijk voor het toekomstige energieverbruik, de bedrijfsvoering en de hoeveelheid aan onderhoudsbehoefte. Wanneer rekening wordt gehouden met bovenstaande zaken in een goed opgeleverde installatie, is de opdrachtgever verzekerd van een gebouw dat een meerwaarde heeft voor mens en omgeving.


ZWEMBADBRANCHE 23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52