This page contains a Flash digital edition of a book.
Op 9 februari is er, mede op initiatief van Theo Klok (DWA), Maarten Keuten (Hellebrekers/TU Delft), Raymond Leever (ZwembadBranche) en Chris van Veluwen (Sportfondsen Nederland), een PAO Symposium Zwembaden vanuit de Technische Universiteit van Delft georganiseerd. Eén van de onderwerpen was duurzaam ontwerpen en dan zo mogelijk met de focus op het installatieontwerp. Een aantal vooraanstaande Nederlandse installatieontwerpers is ter voorbereiding op dit symposium gevraagd wat volgens hen de kenmerken zijn van een duurzaam ontwerp.


Roland Schilt (Adviesbureau Merosch) Zwembaden hebben een belangrijke maatschappelijke waarde als het gaat om de gezondheid van de mens en als ontmoetingsplek voor jongeren en ouderen. De exploitatiekosten van bestaande zwembaden zijn hoog en bestaan voor een substantieel deel uit energie- en waterkosten. Sommige gemeenten overwegen zelfs om zwembaden te sluiten vanwege te hoge exploitatiekosten. Op de energiekosten kan echter met een goed integraal ontwerp tot zo’n 80% worden bespaard. Goede ontwerpen en goed inregelde installaties zijn dan absolute randvoorwaarde om de maatschappelijke functie van een zwembad mogelijk te maken. Het gaat dus niet alleen om het fysieke aspect van duurzaamheid (CO2-uitstoot) maar ook om de sociale kant van duurzaamheid. Dat maakt dat een gedegen kennisontwikkeling van water- en energiebesparende technieken enorm relevant is.


Dick Bastenhof (Bastenhof Consultancy) Een duurzaam ontwerp van een (waterbehandelings)installatie voor een zwembadaccommodatie is er om een installatie te realiseren met het laagst mogelijke energie-, leidingwater- en chemicaliënverbruik. En tevens de laagst mogelijke milieubelasting met resten en afvalstoffen en gebruikmakend van kwalitatief hoogwaardige, zoveel mogelijk gerecyclede/ recyclebare, installatiecomponenten die gefabriceerd en/of samengesteld zijn onder milieuvriendelijke omstandigheden. De duurzaam ontworpen installatie moet tevens van meerwaarde zijn voor het menselijk welzijn en economisch rendabel. Om duurzaamheid te bereiken is het vaak noodzakelijk om gebaande paden te verlaten en weldoordachte innovatieve oplossingen toe te laten. Laatstbedoelde dan niet op voorhand door ondeskundigheid van anderen te verwerpen. Een duurzaam ontwerp komt alleen dan tot stand wanneer tijdens de ontwerpfase integraal, in een ontwerpteam, wordt samengewerkt met de voor de realisatie van de accommodatie verantwoordelijke betrokkenen. Waarbij de opdrachtgever en bij voorkeur ook de gebruiker centraal staan.


Barend Hemmes (DHV en Hemmes Energietechniek) Iets is pas duurzaam als het lang meegaat, weinig energie kost, geld oplevert en geen onherstelbare schade aan de natuur aanricht. Zwembaden zijn niet duurzaam qua bouw, energie en winstgevendheid. Maar er zijn wel verbeteringen mogelijk op verschillende fronten. Bouwkundig: • Scheiden van de functies sport (grote oppervlakken) en wellness beleving (hoge temperatuur en verdamping) of bad in bad ontwerp.


• Doos in doos maakt hogere rv’s bouwkundig mogelijk en levert een betere isolatie zonder condensvorming en het zonlicht wordt goed regelbaar.


• Maar nog liever geen doosvorm, maar juist een bolvorm. • Certificering van bouwkundige toezichthouders (luchtdicht bouwen, dampschermen, RVS, tegels, waterdichtheid, injecteren).


• Interne isolatie, gezien de grote temperatuur verschillen. Installaties: • Zwembadinstallaties bovengronds. • Warmte zwembadinstallaties niet afblazen, maar wtw naar toevoerlucht. • Toepassen brandstofcellen als ideale WKK. • Waterstof als elektrolyse bijproduct niet afblazen, maar voeden in brandstofcel.


• Toepassen van verselucht-ontvochtigen zodat je het met een kleiner systeem langer droog houdt en de onttrokken warmte nuttig kan worden aangewend.


• Toepassen verselucht-ontvochtigen zodat je een bestaand bad met tekortschietende ventilatie met een ontvochtigingssectie kunt redden van de sloophamer.


• Nu er een koude behoefte is voor ontvochtigen wordt WKO mogelijk. • Leidingdiameters vergroten voor lagere weerstanden en dito pompenergie. Arbotechnisch: • Badmeesters positioneren onder een uitblaas van drogere (koelere) lucht. Dit is beter voor het welzijn van de werknemer.


ZWEMBADBRANCHE


21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52