This page contains a Flash digital edition of a book.
De redenen daarvoor zijn tweeledig of misschien wel drieledig (bestaat dit woord?), ten eerste heb- ben de ouders soms iets te doen waarbij het beter is de kinderen er niet bij te hebben, ten tweede vin- den de kinderen het erg leuk om bij ons te logeren en ten derde is het goed voor hun tweede taal ont- wikkeling. Jawel, een tweede taal is een belangrijk onderdeel van hun opvoeding! Een belangrijk uit- vloeisel hiervan is dan dat wij geen nonna en nonno zijn, maar gewoon oma en opa. De nonna en nonno benaming is voorbehouden aan de Italiaanse tak van de familie. Er is dan ook nooit verwarring over hetgeen een der grootouders gezegd of gedaan zou hebben. Van alles is er maar een!


Onze zoon vindt het belangrijk dat de kinderen tweetalig worden opgevoed en is daar dan ook al vanaf hun geboorte zeer consequent in, hij spreekt voornamelijk Nederlands met de kinderen en de moeder alleen Italiaans. Wij volgen dus netjes deze lijn door ook alleen Nederlands met ze te spreken. En het moet gezegd, ondanks het feit dat de kinde- ren natuurlijk de meeste tijd in een Italiaanse omge- ving verkeren, thuis, op school, vriendjes, familie (ze logeren ook dikwijls bij nonna), schakelen ze zonder problemen over op het Nederlands als wij in zicht zijn. Grappig was eens dat ze bij ons waren en Nederlands met ons spraken in aanwezigheid van onze buren. Opeens reageerde onze kleinzoon op een uitspraak van een buur in het Italiaans waarop deze verbaasd vroeg waar hij Italiaans had geleerd!


Overigens is het logeren bij ons ook een ritueel. Oma zet in de slaapkamer een veldbedje erbij, opa gaat naar een andere kamer en de kinderen mogen gezamenlijk bij haar slapen. Als opa dan teleurge- steld vraagt wanneer er eens iemand bij hem komt slapen wordt er steevast geantwoord: “ander keertje opa”. En dat gaat zo maar door. Het domani, doma- ni, zit er dus al vroeg in bij de Italiaanse kinderen. Helaas komt er aan al deze lol die we met ze heb- ben binnenkort voor een tijdje een eind aan. Onze zoon gaat met partner en de kinderen een jaartje in Nederland wonen. Los van de taalontwikkeling wil hij zijn gezin kennis laten maken met de Nederland- se cultuur en zullen de kinderen ook een jaartje op een Nederlandse school impressies op gaan doen. Of wij het dan leuk vinden of niet: wij zullen veel tijd hebben om zelf de Italiaanse cultuur weer verder op te snuiven. We hebben zelfs weer plannen voor een leuke cruise!


John ter Beek Reacties: Info@santantonio.nl


Emigreer Magazine


Verhuisbedrijven Internationaal


Adios Holanda Wereldverhuizers Atlas Movers De Haan Removals Derksen Verhuizingen HACON containerverhuizingen Hazeleger verhuisservice Internationaal verhuizen Jacobs verhuizingen B.V. Oranje verhuizers Stealth-Verhuizingen Stoof TopMovers Tipker World Wide Movers


Doorklikken naar deze Internationale verhuis- bedrijven kan ook via de hompage van www.emigreermagazine.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56