This page contains a Flash digital edition of a book.
Papieren Portugese Rompslomp (P.P.P.)


Dat ze in Portugal dol zijn op formulieren hebben we al aan den lijve ondervonden. Zowel om hier een woonvergunning te krijgen als onze Nederland- se auto van een Portugees kenteken te laten voor- zien. We hebben al heel wat kantoortjes in Caldas da Rainha bezocht en netjes gewacht om geholpen te worden. In Portugal gaan de dingen soms een beetje anders dan wat we in Nederland gewend waren. In Nederland is (bijna) alles al geautomati- seerd en gaan de dingen vaak voor het gevoel sneller en gemakkelijk. Uren wachten voor een helpdesk kennen we dus niet.


Hier in Portugal gaat dat een beetje anders. Het belangrijkste is dat je vaak niet weet hoeveel formulieren en welke je precies moet hebben om iets geregeld te krijgen. Het grote voordeel is wel dat iedereen je hier heel geduldig helpt en vertelt naar welk kantoor of bureau je moet voor de volgende stap. Een voorbeeld: we willen onze Nederlandse auto invoeren en als je deze al een jaar in je bezit hebt, kun je deze invoeren als inboe- del en kost je dat niet al teveel geld. Maar nu komt het: wat moet je daar precies voor doen? We zijn al 4x bij het betreffende bureau geweest en elke keer missen we toch weer een “belangrijk” docu- ment.


We moesten kunnen bewijzen dat we de afgelopen twee jaar in Nederland: gas, licht en water betaald hadden, salaris of een uitkering ontvingen, huur be- taald hadden en dat we nu in Portugal wonen. De laatste keer gingen we vol goede moed naar de be- treffende mevrouw, die elke keer tegen ons zegt “não problema!”(met andere woorden: hou vol het komt allemaal (een keer) goed….). We dachten dat de map vol papieren en bewijzen volledig was. Helaas op het papier van de gemeente waar we wonen ontbrak een datum, dus dat moest weer op- nieuw. Maar een volgende keer zou het echt lukken. Hoe lang het dan nog duurt? Waarschijnlijk nog een maand of twee, want alles moest naar een bureau in Peniche en daar moeten weer formulieren inge- vuld ( en zeker 2 maanden wachten tot het gereed is) en overal grote stempels op gezet worden.


De meeste ambtenaren, vaak vrouwen met een bril, zijn hier dol op stempels zetten (het liefst op elk A4- tje), gewichtig kijken en dan leges heffen en vertel- len dat je de volgende week terug moet komen om weer een uurtje of wat in de rij te wachten en het felbegeerde formulier in je bezit te kunnen krijgen. Wij laten alles maar rustig over ons heen komen en vinden het wel komisch. We zien wel dat veel Portu- gezen dit zelf ook niet prettig vinden, maar dan zeg- gen ze: “de dingen kunnen hier niet op een gemak- kelijke, snelle manier, zo gaat het hier nu eenmaal!”.


Emigreer Magazine


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56