This page contains a Flash digital edition of a book.
‘Tussenstation Frankrijk’


Wicher J. Klerk beschrijft op humoristische wijze zijn verhaal vanaf het moment van hun beslissing de zon te gaan zoeken op het platteland tot het moment dat zij door omstandighe- den weer moesten besluiten toch nog verder op zoek te gaan


O


p naar de Auvergne


Hoewel het erg koud was daar in de Vendee, heb- ben wij bij ons winterverblijf, zittend naast een grote, doch bevroren vijver, onder het genot van een goed glas wijn, toch regelmatig van de zon kunnen genie- ten. Het was dus wel waar dat in deze regio de zon zich van zijn beste kant kon laten zien, wij moesten nog maar afwachten hoe dat in dat andere mooie gebied van Frankrijk zou zijn. Bij ons afscheid van onze tijdelijke woning kwam de eigenaar dit keer goed op tijd om zijn franken in ontvangst te nemen; maar het eerste wat hij deed was meteen naar de meterkast lopen om naar het elektriciteitsgebruik te kijken. Hij schrok zich wezenloos en begon te jam- meren en te klagen. Toen kwam de aap uit de mouw waar die rode lamp voor was.


Wat bleek, er was hier duidelijk sprake van een zomerpaleisje want de man was zelden of nooit in de winter in zijn tweede woning en had daarop een aangepast tarief, zodanig, dat als er veel vraag was naar elektra, de stroom bij dit soort van aansluitin- gen ineens vele malen duurder werd en toen be- greep ik ook waarom hij had gezegd dat zodra de lamp ging branden ik alles uit moest doen. Nu had het rode lampje een paar keer gebrand maar omdat wij geen zin hadden in dit toch al ongeïsoleerde huisje kou te gaan lijden, hebben wij rustig doch be- perkt, mede wegens het ontbreken van een gezelli- ge houtkachel, de elektrische kacheltjes hun werk laten doen. Wisten wij veel! Nou dat hebben wij ge- weten want buiten de afgesproken 300 frank huur moesten wij ruim 350 frank extra aan elektra beta- len; de lezer heeft natuurlijk al in de gaten dat het ver voor de invoering van de euro was. Gelukkig


had ik dit bedrag nog net op zak anders had ik daar een behoorlijke flater geslagen. Inmiddels hadden wij de auto weer vol geladen en al spoedig trokken wij weer door het zacht glooiende land van de Deux Sèvres, nu richting Clermont-Ferrand. Ondertussen passeerden wij ook het land van de mooiste vlees- koeien en wisten nu meteen waar die malse Limou- sine biefstukken vandaan moesten komen.


Wij hebben echt van deze tocht genoten want ei- genlijk hadden wij nog nooit zoveel van dit mooie land gezien. Wij hebben het daarom rustig aan ge- daan en niet zo gehaast als die vele Fransen die regelmatig achter ons bleven hangen bumperkle- ven, als ze dan uiteindelijk toch konden passeren werden wij wat meewarig met van die norse blikken bekeken. Welke Nederlander haalde het nou in zijn hoofd om in januari hen de weg te versperren. Ondertussen bleek dat dit zo mooie groene land niet alleen bekend was om zijn malse vlees en heerlijke worst maar ook door de regen want zoals u weet, hoe groener het landschap, hoe natter. In dit geval was het door het koude weer veranderd in sneeuw waarvan de restanten nu nog langs de weg lagen. Wij hadden er gelukkig geen last van want ook hier scheen regelmatig de zon. Wel merkten wij dat door de toename van sneeuw langs de kant van de weg, het landschap langzaam maar zeker om- hoog liep.


Na een rustige rit passeerden wij de Puy de Dome en daalden af in de vallei waarin de hoofdstad van de Auvergne is gelegen. Wij moesten uiteindelijk uitkomen bij Ambert omdat wij daar in de buurt een gite hebben kunnen huren; toen merkten wij voor het eerst hoe mooi maar ook hoe bergzaam het ge- bied was waar wij voor gingen. >>


Emigreer Magazine


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56