This page contains a Flash digital edition of a book.
Genoeg werk voor Nederlandse leraren


in België Nederlandse leraren die hun baan dreigen kwijt te raken kunnen wellicht aan de bak in Vlaande- ren. De Vlaamse minister van Onderwijs Pascal Smet onderzoekt of Vlaanderen geen leerkrach- ten uit Nederland kan aantrekken. Door de be- zuinigingen dreigen duizenden leerkrachten in Nederland hun job kwijt te raken, terwijl men in Vlaanderen kampt met een lerarentekort.


Het lerarentekort in Vlaanderen dreigt een serieus probleem te worden door de vergrijzing van het lerarenkorps, een toename van het aantal school- gaande kinderen en een daling van het aantal jon- geren dat voor een lerarenopleiding kiest. In Neder- land verliezen 5.000 leerkrachten juist hun baan. Dat meldt Het Laatste Nieuws.


Volgens Smet ligt hier voor zowel Vlaanderen als Nederland een kans. In een brief aan Marja van Bijsterveldt pleit hij voor een "systematische samen- werking om meer Nederlandse leerkrachten te over- tuigen om desgevallend in Vlaanderen te werken".


'Bind buitenlandse


student aan Nederland' Nederland zou meer moeten doen om buiten- landse studenten na hun studie in Nederland te houden. Dat meent het Nuffic, de organisatie voor internationale samenwerking op het gebied van hoger onderwijs.


De meeste studenten verlaten Nederland nadat ze zijn afgestudeerd en dragen daardoor weinig bij aan de economie. Met een betere integratie van de studenten, zouden ze langer aan Nederland gebonden kunnen worden, aldus het Nuffic. De organisatie bevestigt daarmee een bericht daarover in de Volkskrant.


Volgens cijfers van het Nuffic uit augustus zitten er dit jaar bijna 82.000 buitenlandse studenten op Nederlandse universiteiten. Een op de vijf zou vol- gens onderzoek van de universiteit van Maastricht na afstuderen nog een tijdje in Nederland blijven.


Volgens de internationale studieorganisatie is Nederland mede aantrekkelijk voor buitenlandse studenten omdat er veel Engels wordt gesproken. Maar dat is juist ook een nadeel omdat zij daardoor niets doen in het Nederlands. Het Nuffic spreekt van „een treinrit in een geblindeerde coupé”.


Emigreer Magazine


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56